Tuczno: Trwa Międzynarodowe Seminarium „Polityka klimatyczna świata w świetle porozumienia paryskiego”

W Tucznie trwa Międzynarodowe Seminarium „Polityka klimatyczna świata w świetle porozumienia paryskiego”. Naukowcy z całego świata pochylają się między innymi nad nauczeniem świętego Jana Pawła II w związku z 40. rocznicą jego wyboru na Stolicę Apostolską.

Drugi dzień seminarium w Tucznie rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył ks. bp Edward Janiak. W homilii ordynariusz diecezji kaliskiej przypomniał pierwszą pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Polski rządzonej wówczas przez władze komunistyczne.

Podczas wizyty w Gnieźnie papież Polak zarysował duchową perspektywę jedności całej Europy, którą nazwano później teologią dwóch płuc, których potrzebuje Europa.

– Papież mówił: „Czyż Bóg tego nie chce, czyż Duch Święty tego nie rozsądza, aby ten papież Polak odsłonił całą duchową jedność Europy chrześcijańskiej, na którą składają się dwie wielkie tradycje – Wschodu i Zachodu” – przypomniał ks. bp Edward Janiak.

Święty Jan Paweł II w trakcie pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział słowa modlitwy, która zmieniła historię: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”.

Ojciec Święty wniósł wiele do świata nauki – mówił prezydent Światowej Organizacji Naukowców prof. Antonino Zichichi, który przyjaźnił się z papieżem Polakiem.

– Papież Jan Paweł II otworzył nam drzwi do nauki. I w ten sposób my, naukowcy, zostaliśmy zachęceni, by zejść z naszych niebotycznych naukowych wież do szerokiej publiczności, do społeczeństwa, z którym nie mieliśmy kontaktu – podkreślił prof. Antonino Zichichi.

Święty Jan Paweł II zawsze zabiegał o to, by nauka była dobrem wspólnym i przyczyniała się do niesienia dobra całemu światu.

– W ten sposób Światowa Federacja Nauki została zachęcona. Zostały nam otwarte drzwi do tego, byśmy wspólnie zajęli się badaniami nad problemami świata. Nigdy wcześniej takiego dialogu nie było. Dopiero Jan Paweł II te drzwi otworzył – wskazał Antonino Zichichi.

Dzieło to jest kontynuowane przez następców Ojca Świętego JPII, w tym przez papieża Franciszka – podkreślił ks. kard. Gerhard Ludwig Muller.

– Ważne, aby cały świat zechciał przyjąć nauczanie Ojca Świętego Franciszka zawarte w encyklice „Laudato Si”. Kościół już od XIX wieku uwrażliwiał wiernych na relacje między ludźmi oraz relacje między człowiekiem a przyrodą. Dziś świat się zmienił i mamy obecnie nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Encyklika papieża Franciszka doskonale się w ten temat wpisuje – powiedział.

TV Trwam News/RIRM

drukuj