Od dziś nowe przepisy dot. warunków zatrudnienia

Od dziś każdy pracownik, który podejmuje pracę, musi mieć pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia. Zakłada to wchodząca w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ma zakończyć tzw. „syndrom pierwszej dniówki”.

Dotychczasowe przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności do końca pierwszego dnia pracy. Umożliwiało to zwłokę, a w przypadku kontroli, pracodawca tłumaczył, że jest to pierwszy dzień zatrudnienia. Teraz pracownik  może odmówić świadczenia zadań do czasu otrzymania dokumentu.

Zmiany mają zapewnić gwarancję legalnego zatrudnienia oraz ułatwić pracę Państwowej Komisji Pracy – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

– Od 1 września przed rozpoczęciem pracy będzie musiała być zawarta umowa. Zabezpiecza to pracownika. Mam nadzieję, że ogranicza szarą strefę i że przyszłość takiego pracownika – zarówno pod względem jego bezpieczeństwa pracy i przyszłości emerytalnej – będzie lepsza. Państwowa Inspekcja Pracy zostaje natomiast uzbrojona w narzędzie efektywniejsze niż dotychczasowe – powiedziała Elżbieta Rafalska.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy będzie groziła grzywna od 1 do 30 tys. zł.

Według informacji PIP w 2014 r. nielegalne zatrudnienie, polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj