fot. ks. Artur Płachno

Dzień Chorego – wczoraj i dziś

Rozmowa z ks. prał. Dariuszem Giersem, pracującym w Papieskiej Radzie do spraw Służby Zdrowia, o m. in. nie znanej genezie Dnia Chorego i  pewnej inicjatywie która zrodziła się w Częstochowie.

Ks. Leszek Gęsiak, SJ: W tym roku obchodzimy XXIII Światowy Dzień Chorego. Skąd wzięła się ta idea?

Ks. prał. Dariusz Giers: Powstanie tego Dnia łączy się ściśle z osobistym doświadczeniem cierpienia św. Jana Pawła II. Świadczy o tym chociażby dzień, w którym Ojciec Święty podpisał dokument ustanawiający Światowe Dni Chorego. Był to 13 maja 1992 r., a więc rocznica zamachu na jego życie. Z woli Papieża Polaka Światowe Dni Chorego są obchodzone 11 lutego – we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes.

Przy tej okazji chciałbym zauważyć, iż w tym roku mija dokładnie 30 lat od powstania Papieskiej Rady do ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, którą św. Jan Paweł II ustanowił 11 lutego 1985 r. Zarówno ustanowienie nowej Dykasterii jak i specjalnego dnia w roku poświęconego chorym wynikały z jego ogromnej troski o człowieka dotkniętego cierpieniem fizycznym i duchowym. Papież pragnął ożywiać duszpasterstwo służby zdrowia, pomagać odkrywać zbawczy sens cierpienia, uwrażliwić instytucje kościele i świeckie na potrzeby człowieka chorego.

Gdzie były obchodzone kolejne Światowe Dni Chorego?

Te Dni objęły swym zasięgiem wszystkie kontynenty, cały Kościół na poziomie uniwersalnym i lokalnym; były i są obchodzone w sanktuariach Maryjnych na całym świecie. Pierwszy z nich – jak można się domyślać – miał miejsce w Lourdes – „Sanktuarium ludzkiego cierpienia” – jak mawiał św. Jan Paweł II. Kolejnym sanktuarium wybranym na obchody tego dnia była Jasna Góra, gdzie pielgrzymi od wieków przynoszą przed tron Matki, swe radości i smutki. Papież Polak mianował swym wysłannikiem na te obchody kard. Fiorenzo Angeliniego, pierwszego Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Wtedy to właśnie powstało Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, które zobowiązało stać na straży godności i nienaruszalności ludzkiego życia w Polsce od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W minionym roku uroczystościom rocznicowym Stowarzyszenia w Częstochowie przewodniczył ks. abp Zygmunt Zimowski. Odwiedził przy tej okazji kilka placówek opieki zdrowotnej spotkając się z chorymi, personelem medycznym i z duszpasterzami służby zdrowia.

Jak wiemy, tegoroczny Dzień Chorego przyszło ks. abpowi Zimowskiemu przeżywać inaczej niż do tej pory, bo jako choremu wśród chorych.

Ze wzruszeniem słuchaliśmy słów papieża Franciszka, który podczas modlitwy „Anioł Pański” powiedział: „Chciałbym wspomnieć przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, który poważnie choruje w Polsce. Proszę o modlitwę za niego, za jego zdrowie, ponieważ to właśnie on przygotował Dzień Chorego, a teraz będzie nam w nim towarzyszył swym cierpieniem. Módlmy się za abp. Zimowskiego” – prosił Ojciec Święty.

Rzeczywiście Ksiądz Arcybiskup włożył wiele troski w przygotowanie tegorocznego Światowego Dnia Chorego, podobnie zresztą jak czynił to w poprzednich latach. Byłem świadkiem jego radości z papieskiego Orędzia pod wymownym tytułem: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29,15), które szeroko wyjaśniał i komentował. Miał także zaplanowane różne spotkania z chorymi oraz pracownikami służby zdrowia. Pan Bóg jednak ma swoje drogi i zarządził inaczej. Po Bożym Narodzeniu,  niespodziewanie, Ks. Arcybiskup znalazł się w szpitalu i przebywa tam do dziś. Przyszło mu przeżywać ten Dzień jako choremu wśród chorych. W ostatnim wywiadzie na 30-lecie naszej Dykasterii mówił, że najczęściej przy różnych okazjach przywołuje obraz Jana Pawła II jako nieustraszonego, nieugiętego obrońcy ludzkiego życia, sługi chorych i cierpiącego wśród cierpiących. Nikt się nie spodziewał się, że cierpienie stanie się również jego udziałem w czasie, kiedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego.

Dlatego w imieniu naszej Papieskiej Rady proszę o modlitwę w intencji ks. Arcybiskupa a także za wszystkich obarczonych cierpieniem fizycznym i duchowym. Pomódlmy się słowami papieża Franciszka z tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Chorego:

O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu bliźniemu i przez samo doświadczenie cierpienia mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca

dzień chorego 2

Ks. Leszek Gęsiak, SJ/RIRM

drukuj