fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Dziękujemy za wierność prawdzie

List przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Jego Ekscelencja
Ks. abp Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Umiłowany Księże Arcybiskupie!

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, ale też, myślę, większości członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”, za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym Kraju ideologię LGBT+. To było niezwykle ważne i potrzebne świadectwo.

Spotkało za to Jego Ekscelencję mnóstwo ataków nienawiści, oszczerstw i gróźb. Szczególnie poraża poziom manipulacji i nadinterpretacji niektórych liberalnych mediów. Jednak w tej ważnej i trudnej próbie może Ksiądz Arcybiskup liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Tak jak NSZZ „Solidarność” zawsze może liczyć na wsparcie Jego Ekscelencji w swoich działaniach, np. w przypadku ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Wściekły atak aktywistów LGBT+ dowodzi, jak trafnych słów Ksiądz Arcybiskup użył. Jak precyzyjnie nazywając tę ideologię neomarksizmem, obnażył jego mechanizm, sposób myślenia i działania. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję.

Kończąc, pozwolę sobie przypomnieć słowa, jakie zamieściliśmy w laudacji, wręczając Jego Ekscelencji tytuł ,,Człowieka Roku 2017 Tygodnika Solidarność”:

„Za wierność ewangelicznej nauce Chrystusa, upominanie się o godność człowieka w życiu społecznym oraz odwagę w wypełnianiu kapłańskiej posługi”.

Dzisiaj te słowa są jeszcze bardziej aktualne. Szczęść Boże, Księże Arcybiskupie.

Z wyrazami wdzięczności

Piotr Duda

Nasz Dziennik/RIRM

drukuj