Dr M. Szołucha: plan Morawieckiego perspektywiczny i wieloletni

Plan Morawieckiego jest przede wszystkim perspektywiczny i wieloletni – takiego jeszcze w Polsce nie było – powiedział dr Marian Szołucha. Ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju dodał, że jest to plan skrojony dokładnie na miarę polskich możliwości i potrzeb oraz wynikający z naszych problemów.  

Wczoraj rząd przyjął „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Jego autorem jest wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z programem odpowiedzialny rozwój ma się opierać na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, zrównoważonym rozwoju społecznym i regionalnym.

Jak podkreślił dr Marian Szołucha, ważnym założeniem planu jest skoordynowanie działań ważnych instytucji gospodarczych państwa.

– Instytucje, które do tej pory działały w oderwaniu od siebie, nie współdziałały, nie generowały przez to efektu synergii, wartości dodanej do realizowanej przez siebie polityki. Jest to plan, który zakłada współdziałanie i Banku Gospodarstwa Krajowego, i Krajowego Funduszu Kapitałowego, i spółek Skarbu Państwa, i instytucji wdrażających, pozyskujących środki z funduszy europejskich. Główne cele tego programu to wzrost polskiego, rodzimego kapitału, którego nam tak bardzo brakuje i przez który Polacy tak mało zarabiają. Drugim celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, a w ślad za innowacyjnością, również naszej konkurencyjności na rynkach zagranicznych – zwrócił uwagę dr Marian Szołucha.

Prezentując założenia programu wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że za 15 lat w Polsce przeciętny Kowalski będzie zarabiał tyle, co przeciętny obywatel w Unii Europejskiej.

RIRM

drukuj