Dobiega końca 24. Forum Szkół Katolickich

Dziś na Jasnej Górze zakończy się 24. Forum Szkół Katolickich. W spotkaniu od czwartku uczestniczy kilkuset dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich. Hasłem przewodnim tegorocznego forum są słowa: „Być dla drugich, jak Chrystus dla nas”. 

Podczas Forum poruszono zagadnienia, m.in. takie jak: ogólnodostępność i rekrutacja do szkół, nowelizacja Karty Nauczyciela, problematyka prawno-finansowa szkół. Przedstawiono temat wychowania moralnego – zagrożeń i istoty projektowanych rozwiązań.

„Problem wiary, to temat wiodący i poważny, ponieważ ten cały klimat i zaśmiecenie umysłu, to wszystko powoduje, że człowiek wśród wielu spraw gubi, traci hierarchię, nie umie tego uporządkować. Szkoła katolicka powinna przynajmniej w tym pomóc” – powiedział ks. bp Edward Dajczak,  delegat KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.

Jeżeli każde wychowanie bez wyjątku zaczyna się od obdarowania miłością – tak nas nauczył Bóg – to dzisiejszy dzień trzeba tak zacząć. Od świętej chwili, w której Pan prowadzi nas w swoją największą miłość; obdarowując nas nią. To jest celebracja miłości i teraz tylko chodzi o to, żeby w nas było otwarte serce i zgoda na to, by Pan uczynił to, co chce. Używając słów Ojca Świętego Franciszka: „Pozwólmy się Jezusowi kochać, pozwólmy, by Jego miłość sięgnęła naszego serca, umysłu i ciała – podkreślił ks. bp Edward Dajczak.

Mam wrażenie, że dzisiaj szkoły katolickie, będąc na świeczniku jednocześnie są wystawiane na jakąś szczególną próbę, i to nie tylko to, co niesie świat i złowroga ideologia gender, ale także to, co niesie rzeczywistość, jakaś degradacja kultury, degradacja języka – zauważył ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

RIRM

drukuj