Dni Rodziny w Elblągu

Pod hasłem: „Rodzina – tu wszystko się zaczyna” po raz ósmy rozpoczynają się dziś Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. W organizację wydarzenia włączyli się także mieszkańcy Elbląga.

Elbląg współorganizuje przedsięwzięcie już od kilku lat. Rokrocznie podejmowanych jest tu wiele inicjatyw, wpisujących się obchody dni rodziny. Mają one na celu budowanie trwałych więzi rodzinnych oraz ukazywanie niezastąpionej wartości małżeństwa i rodziny w społeczeństwie. Stwarzają również okazję do integracji środowisk lokalnych i regionalnych.

W program wydarzeń wpisuje się m.in. Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się już w niedzielę (15 maja). Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdą się także koncerty, festyny rodzinne, zawody sportowe, konkursy, występy i imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, spotkania i wycieczki integracyjne, a także warsztaty ze specjalistami dla rodziców.

Głównymi organizatorami wojewódzkich Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Tegoroczne XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny potrwają od 13 maja do 10 czerwca 2016 roku.

RIRM

Informacje na temat planowanych wydarzeń XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2016 można znaleźć tutaj

drukuj