fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Deklaracja dot. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

W Urzędzie Transportu Kolejowego została podpisana „Deklaracja ws. rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Dokument dotyczy współpracy ponad 90-ciu przedstawicieli branży kolejowej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.

Wśród zobowiązań znalazły się zapisy m.in. o priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa, ochronie pracowników zgłaszających informacje o zagrożeniach oraz analizie wniosków z wypadków.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia są Polskie Linie Kolejowe. Rzecznik PLK Mirosław Siemieniec wskazuje, że spółka wspiera wszystkie inicjatyw, które służą bezpieczeństwu.

– Polskie Linie Kolejowe podjęły tę inicjatywę z dużym zadowoleniem, dlatego, że od kilku lat prowadzą bardzo duży program poprawy bezpieczeństwa. Uważamy, że każde działanie, które integruje działanie nie tylko zarządcy infrastruktury, ale wszystkich podmiotów, które działają na rynku kolejowym, czyli i przewoźników i producentów pod auspicjami Urzędu Transportu Kolejowego może tylko sprzyjać i poprawiać bezpieczeństwo na kolei. Te bezpieczeństwo z roku na rok się poprawia. Rok 2015 był najbezpieczniejszym rokiem w ostatnich latach na polskiej kolei i sądzimy, że deklaracje, które zostały dzisiaj podpisane, jeszcze bardziej zintegrują wszystkich, którzy są odpowiedzialni za kolej na rzecz działania dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym – mówi Mirosław Siemieniec.  

Ze statystyk Polskich Linii Kolejowych wynika, że od kilku lat liczba wypadków na kolei się zmniejsza.

Dotyczy to zarówno liczby kolizji i wykoleń, jak również zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

RIRM

drukuj