Dyżurni Ruchu żądają wyciągnięcia konsekwencji

Związek Zawodowych Dyżurnych Ruchu PKP, Rada Krajowa zażądał od premiera Donalda Tuska podjęcia natychmiastowych działań w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za chaos komunikacyjny na śląsku.

W przesłanym do naszej redakcji piśmie Dyżurni Ruchu przypominają, że niejednokrotnie ostrzegali przed konsekwencjami chaotycznego i niewłaściwie prowadzonego procesu restrukturyzacji kolei.

Wielokrotnie zwracali też uwagę, że eksperyment zwany „usamorządowieniem” kolei, spowoduje dezorganizację tego ruchu.  Przekłada się to na to, że Dyżurni Ruchu i inni pracownicy liniowi bezpośrednio prowadzący ruch pociągów w sytuacji dynamicznie i codziennie zmieniającego się rozkładu jazdy  narażeni są na dodatkowe obciążenia psychiczne, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo całego ruchu kolejowego.

RIRM

drukuj