Darmowe leki dla najbiedniejszych emerytów?

Senat zajmie się w tym tygodniu projektem ws. darmowych leków dla seniorów. Propozycja nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zakłada bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia.

W uzasadnieniu napisano, że dotyczyłoby to ok. 108 tys. osób, a koszty z tym związane wyniosłyby ok. 214 mln zł rocznie.

Szczegóły projektu przedstawił poseł sprawozdawca Robert Mamątow zsenackiej  Komisja Praw Człowieka.

– Główna idea jest taka, że społeczeństwo nasze jest w dużej części ubogie, nawet powiedziałbym, że bardzo ubogie. Starszych ludzi nie stać na kupowanie leków, a państwo – ja uważam – musi wziąć na siebie odpowiedzialność za ludzi starszych, za ludzi, którym w życiu z przyczyn chorobowych się nie powiodło. Te osoby mają minimalne pobory, nie mają z czego żyć i trzeba im podać rękę. Konstytucja polska mówi wyraźnie, że szczególnej ochronie podlegają osoby starsze i dzieci. To wszystko wynika z konstytucji, ale musi być jeszcze trochę dobrej woli – zaznacza poseł Robert Mamątow.  

Zmian nie popiera resort zdrowia. Jak mówił wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, nie ma możliwości weryfikacji faktycznych dochodów osób pobierających najniższe emerytury czy renty.

RIRM

drukuj