Dar polskiej młodzieży

Ania, 18 lat, Jasło:
Z nauki skierowanej na Błoniach do młodzieży zapamiętam szczególnie to, że
nasze życie winniśmy budować na skale, a nie na piasku. Będzie ono pełne
przeciwności, ciężkich przeżyć, ale zbudowane na skale, będzie trwałe,
będziemy mogli z niego czerpać prawdziwe szczęście.

Maciek, 17 lat, Kraków:
Cieszę się, że Ojciec Święty dużo mówił w języku polskim. Kazanie było niezwykle
wymowne. Bardzo szanuję Papieża Benedykta XVI. Moim zdaniem, jest idealnym
następcą Jana Pawła II. Już wcześniej spotkałem się z Papieżem w Kolonii,
a teraz chciałem się z nim spotkać w Polsce.
Uważam, że polska młodzież złożyła Ojcu Świętemu piękny dar, księgę z deklaracjami
tysięcy młodych ludzi, którzy przyłączyli się do akcji "Nie biorę. Jestem
wolny od narkotyków". Pokazuje ona, że wiele osób przeciwstawia się propagowanej
wśród młodzieży modzie brania narkotyków.

not. MB

drukuj