fot. PAP

Czy dojdzie do rejestracji SONS?

Sąd Okręgowy w Opolu zajmie się dziś sprawą rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Rejestrację zakwestionował Sąd Najwyższy, argumentując, że może ona być drogą do uznania mniejszości narodowej.

Szanując przekonanie części Ślązaków o ich pewnej odrębności, wynikającej z kultury i regionalnej gwary, nie można jednak zaakceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje – napisano w uzasadnieniu.

Wnioskujący o zarejestrowanie stowarzyszenia liczą jednak na to, że opolski sąd okręgowy podważy decyzję Sądu Najwyższego.

Prof. Franciszek Marek, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego powiedział, że próba zarejestrowania takiego stowarzyszenia jest działalnością destrukcyjną.

– To jest rozbijanie jedności narodu i jedności państwa polskiego.  Myślę, że chyba sąd nie zarejestruje tego stowarzyszenia. Przede wszystkim Śląsk to jest 8 mln mieszkańców, a nie jakieś tam grupki – podkreślił prof. Franciszek Marek.

Pierwotnie postanowienie o wpisie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej do KRS wydał w grudniu 2011 r. opolski Sąd Rejonowy i utrzymał je w mocy Sąd Okręgowy w Opolu.

5 grudnia – wskutek skargi kasacyjnej opolskiej prokuratury – Sąd Najwyższy uchylił postanowienie o wpisie, nakazując sądowi okręgowemu ponowne rozpatrzenie sprawy.

RIRM

drukuj