fot. twitter.com/CBAgovPL

CBA próbowała wręczyć sędziemu Żurkowi postanowienie o wszczęciu kontroli

Funkcjonariusze CBA próbowali wręczyć sędziemu Waldemarowi Żurkowi postanowienie o wszczęciu kontroli jego oświadczeń majątkowych. Według Krajowej Rady Sądownictwa, której sędzia jest rzecznikiem prasowym, wtargnęli na trwające wewnętrzne spotkanie w Radzie.

W ocenie CBA, funkcjonariusze działali zgodnie z ustawowym umocowaniem.

Według notatki zamieszczonej na stronie Krajowej Rady Sądownictwa, w środę ok. godz. 13.30 troje funkcjonariuszy CBA weszło do Biura KRS w Warszawie. Zażądali krótkiego, natychmiastowego spotkania z sędzią Żurkiem.

„Pomimo kilku próśb pracownika Biura Krajowej Rady Sądownictwa o opuszczenie pomieszczeń Biura Rady i oczekiwanie na informację w Kancelarii na holu głównym, nie zastosowali się oni do tej prośby i wkroczyli do gabinetu Wiceprzewodniczącego Rady, przerywając spotkanie, na którym był Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący oraz rzecznicy prasowi” – poinformowano w notatce KRS.

„Po wejściu do pomieszczenia przedstawili się i oświadczyli, że chcą doręczyć sędziemu Waldemarowi Żurkowi upoważnienie o wszczęciu kontroli jego oświadczeń majątkowych” – relacjonuje zdarzenie KRS.

„Sędzia odmówił przyjęcia pisma w takich warunkach i poprosił o przesłanie mu tego upoważnienia pocztą, a jeśli konieczne jest osobiste wręczenie tego upoważnienia, o wezwanie go tą drogą do stawiennictwa w siedzibie CBA, na które się oczywiście stawi” – zapisano.

„Funkcjonariusze jednak pozostawili wspomniane upoważnienie, po czym opuścili siedzibę Rady” – stwierdzono w informacji KRS.

W notatce zaznaczono, że prezydium Krajowej Rady Sądownictwa na swoim najbliższym posiedzeniu rozważy „wystąpienie do przełożonych funkcjonariuszy CBA o wskazanie przyczyn przeprowadzenia czynności w opisany wyżej sposób”.

Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA powiedział PAP, że funkcjonariusze próbowali wcześniej umówić się na spotkanie z sędzią Żurkiem, by wręczyć mu upoważnienie. Pomimo uzgodnienia terminu sędzia odwołał spotkanie. Ponowne próby umówienia z sędzią przez funkcjonariuszy CBA okazały się bezskuteczne, udali się więc do pracy sędziego, czyli Biura KRS – wyjaśnił.

Podkreślił, że „wszczęcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych w latach 2012-17 przez Waldemara Żurka – sędziego Sądu Okręgowego” odbyło się zgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Ustawa stanowi, że „kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze CBA na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia, wydanego przez szefa CBA lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu” – przypomniał Kaczorek.

„Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych funkcjonariusz CBA przeprowadzający kontrolę (…) okazuje kontrolowanemu legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli” – zacytował przepisy ustawy o CBA.

„Spotkanie osobiste z osobą pełniącą funkcje publiczną wobec której jest wszczynane postępowanie kontrolne jest standardem stosowanym w CBA, gdyż takie obowiązki nałożył ustawodawca. Przepisy nie przewidują wszczynania tego postępowania kontrolnego w drodze korespondencyjnej” – podkreślił.

Dodał, że CBA nie ma obowiązku informować osób postronnych o swoich działaniach i obecności w jakimś miejscu, dlatego też Biuro nie ma w zwyczaju informowania o przebiegu postępowania. Pomimo nieprzyjęcia upoważnienia kontrola się rozpoczęła – zaznacza Biuro.

W ubiegłą środę CBA informowało, że zapadła decyzja o rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych sędziego w wyniku przeprowadzonej wcześniej analizy tych oświadczeń.

„Analiza dała podstawy do wszczęcia tej kontroli” – podało wtedy CBA.

W poprzedni czwartek sędzia zadeklarował, że „jak każdy obywatel, poddaję się pełnym rygorom każdej instytucji państwa”.

„Te oświadczenia majątkowe są wielostronicowe. Zakładam, że mogłem popełnić jakiś błąd” – powiedział sędzia Żurek.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w środę, że „opinia publiczna ma prawo oczekiwać od przedstawicieli środowiska sędziowskiego dbałości o stosowanie przepisów prawa”.

PAP/RIRM

drukuj