fot. wikipedia

Bp. Jan Styrna zrezygnował z kierowania diecezją

W liście do duchowieństwa i wiernych wyjaśnił, że powodem rezygnacji jest stan zdrowia.

Z prośbą do Ojca św. Franciszka o przyjęcie rezygnacji ks. bp Jan Styrna zwrócił się w październiku tego roku. Papież przyjął rezygnację i powierzył mu pełnienie dotychczasowych obowiązków do czasu przejęcia urzędu przez jego następcę.

Liście do duchowieństwa i wiernych ks. bp Jan Styrna podziękował za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszystkie łaski. Ojcu św. podziękował za zrozumienie, a  wszystkim ludziom dobrej woli, zwłaszcza z diecezji elbląskiej, za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Ks. bp Jan Styrna ma 72 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1965 w katedrze tarnowskiej z rąk Jerzego Ablewicza, biskupa diecezjalnego tarnowskiego. 22 czerwca 1991 Ojciec św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie odbyły się 28 lipca 1991 w katedrze tarnowskiej. Urząd biskupa diecezji tarnowskiej pełnił przez przez 10 lat.

KOMUNIKAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO JANA STYRNY

RIRM

drukuj