Biskupi ws. niedzieli wolnej od handlu

Biskupi czterech diecezji: gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej i archidiecezji katowickiej apelują o podjęcie akcji zbierania podpisów ws. niedzieli wolnej od handlu. Ich komunikat zostanie odczytany w kościołach tych diecezji w najbliższą niedzielę. Pasterze informują w komunikacie, że zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, który tworzą różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.

Duchowni zwracają uwagę, że postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne, oraz pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

„Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów” – czytamy w dokumencie podpisanym przez metropolitę katowickiego ks. abp. Wiktora Skworca oraz księży biskupów Jana Kopca z Gliwic, Andrzeja Czaję z Opola i Grzegorza Kaszaka z Sosnowca.

„Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas” – dodali księża biskupi.

Księża biskupi zwrócili też uwagę, że jeśli inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, może prowadzić do odzyskania niedzieli – „Bożej i naszej”. Duchowni przypomnieli, że to myśl z zawołania utrwalonego w społecznej świadomości podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Postulat zniesienia niszczącego więzi rodzinne – bo m.in. pozbawiającego możliwości rodzinnego świętowania niedzieli – czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach był jednym z podnoszonych podczas strajków w śląskich kopalniach w 1980 r. Podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich – jednego z największych wydarzeń religijnych na Śląsku – sformułował go biskup katowicki Herbert Bednorz, mówiąc: „Niedziela jest Boża i nasza”.

Postulat robotników został spełniony po podpisaniu Porozumienia Jastrzębskiego, zawartego 3 września 1980 r. w Jastrzębiu Zdroju. Było ono trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym latem 1980 r. między władzą a robotnikami. Strajkujący górnicy wywalczyli m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach, wolne soboty dla całej Polski oraz podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. Przyjęto również zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne.


Wypowiedź ks. abp Wiktora Skworca w audycji Aktualności Dnia:


Pobierz Pobierz

PAP/RIRM

drukuj