fot. twitter.com/AngelikaBorys

Białoruś: ZPB upamiętnił 79. rocznicę deportacji Polaków na Syberię

Obchody 79. rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu z terenów zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku odbyły się w niedzielę w Lidzie w obwodzie grodzieńskim.

Zorganizowały je wspólnie Związek Polaków na Białorusi oraz Konsulat Generalny RP w Grodnie.

„W tym roku główne obchody organizowane przez ZPB odbyły się w Lidzie. Wzięli w nich udział Sybiracy z terenów Grodzieńszczyzny, obwodu brzeskiego i z Mińska, a także nasi kombatanci AK” – powiedziała PAP Andżelika Borys, prezes ZPB nieuznawanego przez władze w Mińsku.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji zesłanych. Następnie odbyła się akademia przygotowana przez dzieci i młodzież z działających przy ZPB drużyny harcerskiej i szkoły społecznej.

W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą utworzenia przy ZPB Związku Polaków – Ofiar Represji Politycznych uczestnikom spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zasłużonych działaczy organizacji Sybiraków i kombatantów Armii Krajowej nagrodzono także okolicznościowymi statuetkami.

W latach 1940–1941 cztery fale deportacji ludności polskiej z terenów zajętych przez ZSRR w 1939 r. objęły według historyków około miliona obywateli polskich. Byli oni zsyłani w głąb ZSRR – od Syberii po republiki środkowoazjatyckie.

PAP/RIRM

drukuj