Bezrobocie nadal wysokie

Bezrobocie w Polsce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,0 proc. wobec 12,5 proc. w maju.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca br. wyniosła 1 mln 912 tys. osób. Była niższa niż przed miesiącem o nieco ponad 74 tys. osób.

Anna Milewska, ekonomista wskazuje, że jest to wyłącznie sezonowy wzrost spowodowany corocznym przyrostem prac letnich.

W okresie letnim, kiedy jest stosunkowo dużo prac sezonowych, stopa bezrobocia spada. Gdybyśmy porównali to z danymi statystycznymi z lat ubiegłych, to zobaczymy, że w czerwcu, lipcu, sierpniu i jeszcze na kawałek września zawsze ta stopa bezrobocia spada. Trzeba natomiast wziąć również pod uwagę fakt, że najistotniejszą informacją jest to, że ona nadal wynosi 12 proc. Możemy powiedzieć, że spadła o 0,5 proc., czy nawet o 1 proc., ale jest to nadal bardzo duży wskaźnik, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia – wyjaśnia ekonomistka.

Należy też dodać, że dane GUS nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, ponad 2 mln młodych, którzy wyjechali z naszego kraju w poszukiwaniu pracy, a także ponad milionowego bezrobocia ukrytego w rolnictwie. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 mln osób.

RIRM

drukuj