Sejm wysłucha sprawozdania z działalności NIK-u

Sejm wysłucha dziś sprawozdania z działalności NIK-u za ubiegły rok. Będzie to pierwsze sprawozdanie nowo mianowanego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Został on powołany na to stanowisko w zeszłym roku.

Poseł Arkadiusz Mularczyk powiedział, że sprawozdanie pozwoli ocenić w jakim kierunku zmierza działalność Izby.

– Większość z tych kontroli, które były prowadzone przez NIK, to kontrole, które były podejmowane w ubiegłych latach. Wiemy też, że pewna część kontroli nie została podjęta na skutek działalności Kwiatkowskiego. Będzie to ciekawy dokument. Pokaże on, w jakim kierunku idzie izba pod przewodnictwem Kwiatkowskiego. Należy stwierdzić, że NIK jest niezwykle ważnym elementem, jeśli chodzi o kwestie oceny funkcjonowania naszego państwa. Możemy odnieść wrażenie, że raporty NIK-u nie są jednak w sposób właściwy wykorzystywane przez państwo, administrację publiczną czy samorządową. Niestety większość tych raportów idzie do głębokich szuflad w urzędach i niewiele z tego wynika – zauważył poseł Arkadiusz Mularczyk.

Na wieczór zaplanowano debatę nad poselskim projektem zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiana ma m.in. uporządkować kwestie finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

RIRM

drukuj