Będzie kontrola NIK-u?

Będzie wniosek o kontrolę NIK-u ws. likwidacji Karpackiego oddziału Straży Granicznej. Zawiadomienie w tej sprawie trafi także do prokuratury – zapowiedział szef Klubu Poselskiego Solidarnej Polski poseł Arkadiusz Mularczyk.

Likwidacja SG w Nowym Sączu i wcielenie jej do oddziału w Raciborzu ma mieć związek z powiązaniami rodzinnymi zastępcy komendanta głównego z szefami raciborskiej SG – powiedział poseł Mularczyk.

– W Niemczech zwraca się dużą uwagę na kwestie łamania praw człowieka, zwalczania opozycji Rosji. Mają miejsce różne antydemokratyczne działania Putina. Musimy pamiętać, że Niemcy współpracują z Rosją w sprawach gospodarczych. Chociażby gazociąg północny – świadczy to o tym, że współpraca gospodarcza jest potrzebna i Rosji i Niemcom. Ta wizyta jest trudna, ale z punktu widzenia Niemiec. Na pewno opinia publiczna w Niemczech będzie oceniała jakie efekty wypłyną z tej wizyty. Oczywiście ta polityka gospodarcza jest ważna – powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk.

SP zapowiada, że wystąpi także do marszałka Sejmu z żądaniem udzielenia informacji w sprawie likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

Politycy akcentują, że MSW nie przedstawiło żadnych merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją nowosądeckiego oddziału.

„Likwidacja nowosądeckiego oddziału to „marnotrawienie publicznych pieniędzy” –  w ostatnich latach tamtejsza siedziba Straży Granicznej przeszła gruntowną modernizację za 50 mln zł.

Nie powinno być tak, że Skarb Państwa czyli wszyscy podatnicy w ciągu kilku ostatnich lat wpłacają 50 mln złotych na modernizację karpackiego oddziału straży granicznej, a kilka lat później nowy minister przychodzi i mówi że ten oddział jest niepotrzebny. Będą nowe środki wydatkowane na modernizację oddziału w Raciborzu. Takie decyzje w naszej ocenie są niezbyt przemyślane, niemądre, niegospodarne – dodał Arkadiusz Mularczyk.

RIRM

drukuj