Będą specjalne obligacje dla beneficjentów programu „500 plus”

Ministerstwo Finansów na jesieni planuje wyemitować obligacje dla osób, które chcą oszczędzać środki zgromadzone w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Oprocentowanie obligacji ma być korzystniejsze od serii innych papierów wartościowych.

Resort finansów w ten sposób chce wyjść naprzeciw osobom, które pragną lokować nadwyżki finansowe. Chodzi o długoterminowe oszczędzanie. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk podkreśla, że będzie to alternatywa dla np. obligacji detalicznych czy lokat bankowych.

– Rozważamy wprowadzenie takich obligacji specjalnych, o długim terminie zapadalności – 10 czy 15 lat. Na pewno będą to warunki korzystniejsze niż np. na lokatach bankowych. Myślę, że będą stanowić zachętę do tego, żeby użyć takiej formy inwestowania pieniędzy – z przyzwoitą, dobrą stopą zwrotu opartą o wskaźnik inflacji i ewentualnie cenę pieniądza na rynku międzybankowym – powiedział Wiesław Janczyk.

Kilka dni temu prezes Giełdy Papierów Wartościowych Małgorzata Zaleska zaproponowała, by część pieniędzy w ramach programu „500 plus”, np. 100 zł, wypłacać np. w formie obligacji.

W jej ocenie odłożone pieniądze mogłyby sfinansować np. edukację dziecka, ale w razie potrzeby rodzice mogliby te obligacje upłynnić. Program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie na początku kwietnia tego roku.

RIRM

drukuj