fot. PAP/Radek Pietruszka

B. Szydło: Służymy Polakom i naszej Ojczyźnie

Przez ostatni rok nie uniknęliśmy błędów – przyznajemy to, ale potrafimy z tych błędów wyciągać wnioski, potrafimy je korygować i wiemy doskonale, że nasze wielkie zobowiązanie wobec was, uczciwego rządzenia […] jest zobowiązaniem, którego musimy dotrzymać – powiedziała premier Beata Szydło podczas podsumowania roku funkcjonowania swojego gabinetu.

Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że program rządu w ogromnej mierze powstał dzięki Polkom i Polakom, którzy mówili o swoich oczekiwaniach podczas licznych spotkań z przedstawicielami PiS.

Przez wiele lat jeździliśmy po Polsce i po prostu z wami rozmawialiśmy. Ten program., program rządu Prawa i Sprawiedliwości, który w tej chwili nasz rząd realizuje, jest programem napisanym przez was, przez Polki i Polaków z całego kraju, z różnych miejscowości, z różnych stron, z dużych miast, z małych miasteczek i ze wsi, przez ludzi różnych stanów, różnych profesji, różnych zawodów, przez starszych i młodszych. To państwo na tych spotkaniach, które odbywaliście z nami, mówiliście o tym, o jakiej Polsce marzycie – akcentowała Beata Szydło.

Jak zauważyła premier, rząd zrealizował projekty zapowiedziane w expose, ale zajmował się również innymi kwestiami, nieuwzględnionymi w planach rządu.

W ciągu 12 miesięcy zrealizowaliśmy projekty, o których mówiłam w czasie swojego expose rok temu, ale również zajęliśmy się sprawami, które często wykraczały poza ten ówczesny plan, bo takie jest życie, bo dzieją się różne ważne sprawy, bo trzeba reagować, trzeba podejmować decyzje i to również było naszą codziennością – zwróciła uwagę premier Beata Szydło.

Szefowa rządu wymieniła również trzy filaru programu realizowanego przez rząd.

Rodzina, rozwój, bezpieczeństwo – to są trzy filary naszego programu. Trzy filary, które każdego dnia naszej pracy wypełniały się kolejnymi realizowanymi zobowiązaniami. Najwięcej uwagi poświęciliśmy w tym roku sprawom rodziny, wspierania rodziny, gdyż było to nasze największe zobowiązanie i oczekiwanie Polaków – wyjaśniała Beata Szydło.

Wprowadziliśmy wiele programów, które mają poprawić sytuację polskich rodzin – akcentowała Beata Szydło.

Skoncentrowaliśmy się na sprawach rodziny – Program „rodzina 500 plus”, skoncentrowaliśmy się na sprawach wspierania pracowników – od przyszłego roku najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 2000 zł, a minimalna stawka godzinowa -12 zł. Przeprowadziliśmy zmiany, które pomogły seniorom – program 75 plus, darmowe leki dla seniorów – zaznaczyła premier.

Prezes Rady Ministrów odniosła się również do reformy edukacji, zakładającej przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum oraz wygaszenie gimnazjum.

Chcemy szkoły bezpiecznej, chcemy szkoły dobrej, szkoły, która będzie wychowywała i będzie uczyła, szkoły opartej na wartościach, wreszcie szkoły, której współgospodarzami będą rodzice, szkoły, w której będzie można godnie wykonywać zawód nauczyciela […] Wreszcie chcemy szkoły, która będzie dawała gwarancję tego, że w przyszłości dobrze wykształceni młodzi Polacy będą sprawiali, że nasza Ojczyzna będzie potrafiła poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami współczesności – tłumaczyła Beata Szydło.

Plan odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest w tej chwili priorytetem polskiego rządu – podkreśliła premier.

Nie będzie ambitnych programów społecznych, jeżeli nie będzie rozwoju, szybkiego rozwoju. Został przygotowany taki plan, plan odpowiedzialnego rozwoju, który teraz jest już gotów i w tej chwili wdrażamy jego kolejne ustawy. […] W tej chwili dla polskiego rządu jest to główny priorytet – akcentowała premier Beata Szydło.

Szefowa rządu omówiła zmiany, które dotyczą polskiej wsi.

Jeżeli chodzi o rolnictwo, to chronimy polską ziemię, polskie produkty, polską produkcję rolniczą, otwieramy rynki zbytu na polskie produkty. Musimy jednak pamiętać, że wieś to nie tylko rolnicy i rolnictwo. To również infrastruktura, to jakość życia, to wreszcie szkoła, ośrodek zdrowia czy posterunek policji na wsi. […] Wielkim cywilizacyjnym krokiem naprzód jest fakt, że przywracamy na polską wieś polskie państwo poprzez np. odtwarzanie zamkniętych przez rząd PO-PSL posterunków policji – oceniła Beata Szydło.

Odnosząc się do obszaru polityki zagranicznej Beata Szydło zwróciła uwagę, że dla jej rządu najważniejsza jest ochrona polskich interesów.

Jesteśmy państwem, które chce być partnerem, które zawsze będzie broniło na arenie międzynarodowej polskich interesów, polskich obywateli. Inaczej niż nasi poprzednicy rozumiemy politykę międzynarodową. Chcemy mieć partnerów, sojuszników na całym świecie, ale chcemy też jasno powiedzieć, że polski rząd nigdy nie zrezygnuje z interesów polskiego państwa na rzecz jakichś układów bądź kompromisów międzynarodowych – akcentowała szefowa rządu.

Prezes Rady Ministrów przypomniała, że jest jeszcze wiele spraw do zrealizowania, dlatego rząd myśli również przyszłościowo.

Myślimy o tym, co będzie jutro, co zdarzy się w kolejnych miesiącach i w kolejnych tygodniach, bo przecież spraw, na które oczekują Polacy, jest bardzo wiele. Mamy jeszcze wiele do zrobienia – zaznaczyła premier Beata Szydło.

W końcowej części swojego wystąpienia premier podkreśliła, że rząd dotrzymał słowa oraz że ma on za zadanie służyć obywatelom.

Wszyscy mamy poczucie tego, że jesteśmy tutaj, aby państwu służyć, żeby z pokorą, każdego dnia, sięgać do tych zobowiązań, które wobec was złożyliśmy […] i żebyśmy każdego dnia przypominali sobie, że jesteśmy tutaj po to, żeby realizować to piękne marzenie, marzenie nas wszystkich, jakim jest Polska. Dotrzymujemy słowa. Zrealizowaliśmy zobowiązania, które podjęliśmy na ten rok. Dotrzymujemy słowa i będziemy go dotrzymywać. […] Prawo i Sprawiedliwość jest po to, aby służyć Polakom – podsumowała Beata Szydło.RIRM/TV Trwam

drukuj