Augustów: odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych

W Augustowie zostanie odsłonięty pierwszy w Polsce pomnik Żołnierzy Wyklętych, poległych i pomordowanych na kresach II RP w latach 1944-1945. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12:00 Eucharystią w Bazylice Mniejszej Najświętszego Serca Jezusowego.

Jak zaznacza Danuta Kaszlej, prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, oprócz wykładu Kazimierza Krajewskiego, po wspólnej Eucharystii nastąpi przemarsz pod pomnik,gdzie zostanie odczytany Apel Poległych.

– Elementem tego spotkania będzie również krótki wykład Kazimierza Krajewskiego na temat Żołnierzy Wyklętych, poległych na kresach II RP. Po czym za kompanią Wojska Polskiego, z pocztami sztandarowymi udamy się na miejsca odsłonięcia pomnika i tam będzie miał miejsce cały ceremoniał. Jego bardzo ważnym elementem będzie Apel Poległych. Z imienia i nazwiska, a także bezimiennych przywołamy żołnierzy niezłomnych, którzy na kresowych straconych stanowiskach stali do końca i oddali życie za Polskę i wolność – akcentowała Danuta Kaszlej.

Tego dnia mieszkańcy Augustowa będą obchodzili podwójną uroczystość, bowiem równocześnie przywitają uczestników XIII Rajdu Katyńskiego. Następnie przed Domem Turka uczestnicy złożą kwiaty oraz oddadzą cześć ofiarom reżimu komunistycznego.

– Te dwie uroczystości się pięknie zazębiają. Rajd Katyński wyruszył szlakiem miejsc związanych ze zbrodniami dokonanymi na Polakach. Motocykliści pamiętają o tych miejscach, ale też dbają o groby, o cmentarze na wschodzie. W czerwcu włączyli się bardzo pięknie w Rajd Śladami Obławy Augustowskiej. Jesteśmy szalenie wdzięczni temu środowisku za propagowanie tak pięknych postaw i idei. Powitamy Rajd Katyński w Augustowie ok. godziny 10:00 przed wyjątkowym miejscem. Miejscem gdzie zginęli Żołnierze Wyklęci naszej ziemi, miejscem szczególnym, bo w tym samym budynku mieściła się najpierw siedziba NKWD, a następnie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństw Publicznego, który prowadził bezwzględną walkę z podziemiem antykomunistycznym, aż do jesieni ’54 roku – dodała Danuta Kaszlej.

RIRM

drukuj