Rzeczypospolita pamięta o Żołnierzach Wyklętych

Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej honoruje każdego żyjącego “Żołnierza Wyklętego” specjalnym listem gratulacyjnym, w którym w imieniu Rzeczypospolitej dziękuje za oddanie sprawie narodowej. W imieniu szefa MON wręczają go delegowani oficerowie Wojska Polskiego.

W poszukiwania najbardziej zapomnianych bohaterów we współpracy z MON i Kancelarią Prezydenta RP włączyło się wiele środowisk i osób na czele z Wojciechem Boberskim z Warszawy i doktorem Dariuszem Kucharskim z Poznania. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społecznemu udało się odszukać “Żołnierzy Wyklętych”. Obecnie żyje Ich w Polsce około 300 osób, a na Kresach blisko 80 osób.

Zgodnie z rozkazem szefa MON każdy z nich otrzyma list honorowy – podziękowanie za oddanie i wierność Polsce.

W sobotę, 23 kwietnia o godz. 12,00 do wsi Łąkociny koło Ostrowa Wielkopolskiego dotarli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, do żyjącego tam bohaterskiego “Wyklętego”, ppor. Mieczysława Zimniaka ps. “Szofer”. To urodzony w 1923 roku, ostatni żyjący żołnierz oddziału por. Jana Kempińskiego “Błyska”, walczącego na terenach wschodniej Wielkopolski.

Wydarzenie zgromadziło spore grono osób starszych i młodzieży, m.in. rodzinę „Szofera”, przedstawicieli Księgarni Niezależnej w Ostrowie Wlkp., kibiców z FC Ostrów i rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „BŁYSK”, którzy oklaskami i słowami uznania dali wyraz szacunku, że wreszcie pamięta się o tych weteranach.

Księgarnia Niezależna w Ostrowie Wlkp., GRH „BŁYSK”, FC Ostrów/RIRM


drukuj