ARiMR rozpoczęła przyjmowanie oświadczeń o braku zmian w tegorocznym wniosku o przyznanie płatności na rok 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dziś przyjmowanie oświadczeń o braku zmian w tegorocznym wniosku o przyznanie płatności na obecny rok. Złożenie dokumentu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności.

Po raz pierwszy rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności mogą skorzystać z uproszczonej formy. Oświadczenia w wersji papierowej można składać do 14 marca. Dokumenty po tym terminie nie będą rozpatrywane. Po tej dacie składa się wnioski o przyznanie płatności. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

O warunkach, jakie musi spełnić rolnik, by móc złożyć oświadczenie, mówi Jolanta Dobiesz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Oświadczenie mogą składać rolnicy, którzy ubiegali się w roku 2017 o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności redystrybucyjnej, czyli dodatkowej, płatności do powierzchni chmielu, płatności do kóz, owiec i płatności niezwiązanej do tytoniu. Mówiąc prostym językiem, mogą się ubiegać ci rolnicy, którzy w 2017 r. we wniosku o przyznanie płatności wykazywali grupy upraw JPO, JPOZ lub JPOL, a więc nie ubiegali się o żadne płatności związane z produkcją ani o płatności rolno-środowiskowe – wskazuje Jolanta Dobiesz.

Oświadczenie mogą natomiast złożyć rolnicy, którzy w minionym roku ubiegali się o płatności ONW i płatności zalesieniowe. Po złożeniu oświadczenia rolnik będzie ubiegał się w 2018 r. o te same dopłaty co w roku ubiegłym.

Przypomnijmy, od nowego roku rolnicy mają obowiązek składania wniosków o płatności bezpośrednie jedynie przez internet. To wymóg Unii Europejskiej. W Polsce o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1 mln 350 tys. rolników.

 

RIRM

drukuj