ARiMR pomoże hodowcom świń z terenów dotkniętych ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc dla hodowców świń z terenów dotkniętych ASF – poinformowała ARiMR. Rolnicy mogą składać do 30 września br. w biurach powiatowych Agencji wnioski o wypłatę II, III i IV transzy rekompensat za rezygnację z chowu i hodowli świń.

Jak poinformowała w środę ARiMR, finansowana jest ona ze środków krajowych.

„Podobnie, jak dopłaty do materiału siewnego, o które od tego roku rolnicy ubiegają się w biurach powiatowych ARiMR” – czytamy w komunikacie.

ARiMR tłumaczy, że rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą trzody chlewnej na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, aby chronić swoje stada przed tą chorobą, zostali zobowiązani do dostosowania swoich gospodarstw do wymogów programu bioasekuracji.

„W tym celu musieli wykonać pewne inwestycje, np. zakupić maty dezynfekcyjne, zabezpieczyć płotem lub siatką budynki gospodarskie przed zwierzętami domowymi, czy zakupić odzież ochronną. Rolnicy, którzy zdecydowali się nie dostosowywać swoich gospodarstw do programu bioasekuracji, musieli zrezygnować z utrzymywania trzody chlewnej, a w zamian za to otrzymywali rekompensaty finansowe przez cztery kolejne lata, liczone od przystąpienia do tego mechanizmu” – napisano w komunikacie.

ARiMR przekazała, że dostępna jest również pomoc dla rolników utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali nakaz wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF.

„Wnioski o przyznanie tego wsparcia należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o likwidacji stada, lecz nie później niż do 14 sierpnia br.” – przekazała Agencja.

ARiMR tłumaczy, że „kwotę należnej pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny ustala się w oparciu o średnią liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym w siedzibie stada, której dotyczy decyzja zakazująca utrzymywania świń, w podziale na prosięta o masie do 20 kg i inne świnie oraz kwoty pomocy za sztukę, które wynoszą: 190 zł – w przypadku prosiąt o masie do 20 kg i 300 zł – w przypadku innych świń”.

Ponadto do 25 czerwca br. biura powiatowe Agencji przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W tym roku po raz pierwszy mechanizm ten realizowany jest przez ARiMR. W poprzednich latach zajmowała się tym Agencja Rynku Rolnego, która od 1 września 2017 r., wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych, została przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Więcej informacji na temat pomocy oferowanej przez Agencję można uzyskać: na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84 oraz punktach informacyjnych w każdym biurze powiatowym i oddziale regionalnym ARiMR.

W tym roku stwierdzono osiem ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce. W ubiegłym roku było ich 81.

ASF występuje w Polsce od 2014 r. Pierwszy przypadek u dzika stwierdzono w województwie podlaskim blisko granicy z Białorusią. Od początku trwania zarazy wykryto w Polsce 2166 przypadków u dzików oraz 112. ognisk u świń. Dotychczas cztery województwa objęte są ograniczeniami w związku z ASF: podlaskie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie.

PAP/RIRM

drukuj