fot. Tomasz Strąg

Apel Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu do Watchdog Polska o ujawnienie powiązań z organizacjami globalistycznymi

Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu apeluje do Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, by ujawniła swoje powiązania ze spokrewnionymi organizacjami globalistycznymi. W tym celu Zespół wydał specjalne oświadczenie, w którym zwraca się także do Rodziny Radia Maryja z prośbą o wsparcie.

W wydanym komunikacie Zespół zachęca też członków Rodziny Radia Maryja do kierowania zapytań do osób z zarządu stowarzyszenia o cele, jakie przyświecają podjętym przez Watchdog działaniom wobec Fundacji „Lux Veritatis”.

W ocenie Zespołu sprawa wytoczona przez Sieć Obywatelską wydawcy TV Trwam wpisuje się w realizowany w Europie plan likwidacji chrześcijaństwa. Realizatorzy tego planu – jak wskazano – wiedzą, że proces ten nie będzie skuteczny dopóki istnieje Radio Maryja, TV Trwam i wyrosła przy nich radiowa rodzina.

– Zablokowanie nadawania programu to wielka szkoda i przykrość dla wielu tysięcy ludzi, którzy tworzą Rodzinę Radia Maryja. To aktywna grupa katolicka, która wspiera Radio Maryja i TV Trwam. (…) Jak człowiek czuje się pokrzywdzony, widzi, że jego stacja jest atakowana, to może zapytać, dlaczego ktoś podejmuje akcję mającą na celu zatrzymanie nadawania programu – wskazuje prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz podkreśla, że rodzą się pytania o zakres kompetencji uzurpowanych przez Watchdog, podstawy prawne jego działania noszącego znamiona nękania oraz jego cele.

– To wszystko można sprowadzić do nękania Fundacji „Lux Veritatis”. Celem tego jest uniemożliwienie nadawania programów przez TV Trwam. (…) Watchdog Polska nie działa w próżni, ma bardzo silne poparcie z wielu zagranicznych ośrodków czy organizacji, dlatego stowarzyszenie powinno to ujawnić – zaznacza prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz.

Posiedzenie w sprawie karnej, jaką Watchdog wytoczył zarządowi Fundacji „Lux Veritatis”, odbyło się 29 kwietnia. Chodzi o rzekome nieudostępnienie informacji o wydatkowaniu środków publicznych z lat 2008-2016.

Kolejny wstępny termin rozprawy jest wyznaczony na koniec czerwca.

***

Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

Dnia 8 grudnia 2021 roku minie 30 lat od powstania Radia Maryja, które rozpoczęło swoją działalność bardzo skromnie, od dwóch małej mocy nadajników pracujących w Toruniu i Bydgoszczy. Patronką radia została Maryja, ponieważ – jak wspomina jego założyciel o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – pracując w parafii niemieckiej widział wśród tamtejszych katolików szybko zachodzący proces zanikania kultu Najświętszej Maryi Panny.

Sądząc po owocach, nie mogło być lepszego wyboru Patronki. Lista sukcesów Radia Maryja i wspaniałych dzieł przy nim wyrosłych jest długa. Wystarczy wymienić Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej (powstałą 14 sierpnia 2001 roku) oraz Telewizję Trwam (powstałą 12 czerwca 2003 roku). Od wielu lat Radio Maryja ma zasięg ogólnoświatowy. Niezwykłym fenomenem i wielkim sukcesem jest spontaniczne powstanie wielotysięcznej aktywnej i zaangażowanej społeczności katolickiej –  Rodziny Radia Maryja, która utrzymuje te dzieła i systematycznie wzrasta w wierze katolickiej, miłości Boga i Ojczyzny.

Polski katolicyzm maryjny, stanowiący od wieków fundament tożsamości narodu polskiego, ma wielu przeciwników. Polska jest przedmiotem ataków, co jest zarazem atakiem na Kościół katolicki i tym samym na Radio Maryja oraz Telewizję Trwam. Dzieje się tak, ponieważ naród tak duży i o takiej tożsamości, składający się z rodzin zbudowanych na miłości małżonków – kobiety i mężczyzny – posiadający państwo narodowe, niemal idealnie jednorodne pod względem językowym, narodowościowym, kulturalnym i religijnym, może ponieść Chrystusa całemu światu. A współcześni, wpływowi i niezwykle zasobni ludzie, budujący bezbożny globalny świat, nie chcą Chrystusa. On im przeszkadza, gdyż ludzie wierzący mogą skutecznie zniweczyć ich zamiary. Ci bogaci materialnie ludzie, lecz ubodzy duchem, nie rozumieją, że tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność – wolność od zła, które jest destrukcyjnym przeciwieństwem miłości.

Stąd, ustawiczne szkalowanie i poniżanie Polski na arenie międzynarodowej przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. W Europie realizowany jest plan likwidacji chrześcijaństwa, a przede wszystkim Kościoła katolickiego. Proces laicyzacji Europy nie odniesie jednak pełnego sukcesu bez dechrystianizacji Polski. Realizatorzy tego planu, zdają sobie też sprawę, że proces dechrystianizacji Polski nie będzie skuteczny póki istnieje Radio Maryja i Telewizja Trwam oraz wyrosła przy nich licząca setki tysięcy osób Rodzina Radia Maryja.

Nie możemy więc spodziewać się, że ustaną ataki, pomówienia, poniżające etykiety i kłamstwa medialne dotyczące Radia Maryja i dzieł przy nich powstałych. Od dłuższego czasu trwa szeroka kłamliwa medialna akcja dezinformacyjna, której celem jest przekonanie społeczeństwa polskiego, że Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe otrzymują ogromne wsparcie z budżetu państwa. W tym celu w mediach uknuto slogan „imperium Ojca Rydzyka”. W książce wydanej w 2019 roku pt. Prawda o „imperium Ojca Rydzyka” prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w sposób nad wyraz kompetentny i precyzyjny wykazał absolutną bezpodstawność takich zarzutów.

Kolejny przykład takiego ataku to wieloletnie interesowanie się Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Fundacją „Lux Veritatis”, nadawcą Telewizji Trwam. Ostatnio stowarzyszenie skierowało akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, w którym bezpodstawnie zarzuca Fundacji „Lux Veritatis” bezczynność w sprawie ich wniosku o ujawnieniu informacji publicznej z listopada 2016 roku. Mało tego, żąda także wydania przez Fundację wszystkich komputerów, laptopów, skrzynek e-mailowych i telefonów komórkowych. Oznacza to, że Sieci Obywatelskiej w istocie nie chodzi o uzyskanie informacji publicznych, lecz o całkowity paraliż pracy Fundacji, aby uniemożliwić nadawania programu Telewizji Trwam.

W związku z powyższym rodzą się pytania o zakres kompetencji uzurpowanych sobie przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, o podstawy prawne tego działania noszącego znamiona nękania, a także ostatecznie o realne cele, które przyświecają żądaniom. Wydaje się rzeczą konieczną ujawnienie przez wspomniane stowarzyszenie intencji w sytuacji, w której podejmowane działania rażąco odbiegają od standardów demokratycznych, a przybierają postać próby totalitarnej inwigilacji. Byłoby wyrazem zarówno dobrej woli, jak i transparentności ze strony organizacji, której pierwszym celem statutowym ma być „upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich”, aby szczegółowo ujawniła swoje powiązania ze spokrewnionymi sobie organizacjami globalistycznymi, które dokonują dzisiaj radykalnej zmiany praw obywatelskich na roszczenia. Nie można wykluczyć w przyszłości, w przypadku braku informacji na ten temat, potrzeby indywidualnego zwracania się do zarządu organizacji, przy wykorzystaniu adresów i danych kontaktowych zawartych na stronie siecobywatelska.pl.

Każdy członek  Rodziny Radia Maryja może zapytać osoby z zarządu Sieci Obywatelskiej, jakim prawem chcecie skrzywdzić setki tysięcy Polaków usiłując zniszczyć naszą  katolicką Telewizję Trwam, która utrzymywana jest z naszych dobrowolnych datków? Czy czynicie to na prośbę, a może żądanie, zagranicznych neomarksistowskich sponsorów?

Mimo dziesiątków tysięcy kłamliwych ataków medialnych na Radio Maryja i Telewizję Trwam, dzięki: Opiece Niepokalanej, ofiarnej pracy Ojców Redemptorystów oraz nieogarnionej liczbie Polek i Polaków – ludzi dobrej woli – wspierających te dzieła, one  nadal istnieją.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

prof. dr hab.  Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz,
 dr h. c., przewodniczący

Poznań, dnia 3.05.2021 r.

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja w obecnej kadencji:     

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz  dr h. c. (przewodniczący)

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h. c. mult.

prof. dr hab. Wojciech Polak

RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl