Apel „Solidarności” RI o dopisanie pytań do referendum

„Solidarność” Rolników Indywidulanych apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o dopisanie do wrześniowego referendum pytań dotyczących wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego sześciolatków oraz Lasów Państwowych.

Z podobnym apelem do prezydenta zwróciła się już kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beata Szydło, a także Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Rolnicza „Solidarność” podkreśla, że skala poparcia dla tych kwestii wśród społeczeństwa pokazuje, że są to kluczowe sprawy dla Polaków.

Z nimi powiązane są projekty obywatelskie, pod którymi podpisały się miliony obywateli. Naród jest najwyższym suwerenem. Aby referendum nabrało większego znaczenia należy rozszerzyć je o dodatkowe pytania – mówi senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący „Solidarności” RI.

– To wniosek popierający apel Beaty Szydło, Piotra Dudy – przewodniczącego „Solidarności”, jak i również wniosek nas wszystkich, którzy byli wcześniej i składali wnioski o referendum, którego nie przeprowadził Sejm. Nasi rolnicy organizowali się, zbierali podpisy, żeby liczba wniosków poparcia była znacząca, ale że jej nie uwzględniono, to my również prosimy prezydenta, żeby zechciał uwzględnić, jeśli jest to możliwe, żeby te pytania dały rzeczywistą szansę opowiedzenia się społeczeństwa. Nie tylko mówienie partii, że to zrobią, ale żeby to była także wola społeczeństwa – podkreśla Jerzy Chróścikowski.

Rolnicza „Solidarność” ma nadzieję, że prezydent przychyli się do prośby i skieruje do Senatu wniosek o poszerzenie referendum o trzy dodatkowe pytania. Referendum zostało zarządzone na 6 września.

RIRM

drukuj