Apel córki żołnierza Armii Krajowej do szefa MEN ws. polskiego ucznia, który nie pozwolił na wychwalanie Bandery

Niedopuszczalne zachowanie dyrekcji wobec ucznia pochodzącego z rodziny ofiar ludobójstwa, polegające na deklaratywnym przypisywaniu mu nagannych postaw nacjonalistycznych, przy jednoczesnym tolerowaniu opinii jego kolegi o bohaterstwie ukraińskich sprawców tego ludobójstwa, może mieć destruktywny wpływ na całą społeczność tej szkoły – napisała Ewa Szakalicka, córka żołnierza Armii Krajowej i reżyser filmowy, w liście do szefa Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

Ewa Szakalicka napisała list do ministra edukacji narodowej, w którym podkreśliła, że „sytuacja w toruńskiej placówce oświatowej, gdzie dochodzi do negacji postaw patriotycznych, niszczenia przez szkołę właściwego systemu wartości u dziecka oraz podważania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wzbudza uzasadnioną obawę”.

„Niedopuszczalne zachowanie dyrekcji wobec ucznia pochodzącego z rodziny ofiar ludobójstwa, polegające na deklaratywnym przypisywaniu mu nagannych postaw nacjonalistycznych, a także brak wrażliwości i zrozumienia dziedziczonej traumy, przy jednoczesnym tolerowaniu opinii jego kolegi o bohaterstwie ukraińskich sprawców tego ludobójstwa, może mieć destruktywny wpływ na całą społeczność tej szkoły. Żywię głębokie przekonanie, że zostanie naprawiona krzywda, jaka spotkała Maćka i jego rodzinę, a odpowiedzialne za to osoby poniosą konsekwencje” – wskazała córka żołnierza Armii Krajowej i reżyser filmowy.

Rodzicom 10-latka z Torunia grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, przywódcę jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, której zbrojne ramię UPA odpowiada za ludobójstwo na Wołyniu. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu na skutek zawiadomienia złożonego w marcu przez szkołę, do której uczęszcza chłopiec. [czytaj więcej]

***

Warszawa, 18 lipca 2019

Ewa Szakalicka, córka żołnierza Armii Krajowej Okręg Nowogródek, reżyserka filmowa

Szanowny Pan Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej

Dotyczy nieuzasadnionej ingerencji szkoły w życie rodzinne polegającej na złożeniu zawiadomienia przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu do Sądu Rejonowego II Wydział Rodzinny i Nieletnich w Toruniu z prośbą „o zbadanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej dziecka, ucznia kasy czwartej, z uwagi na występujące problemy w jego relacjach z rówieśnikami” oraz toczącego się „postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad synem na skutek zawiadomienia szkoły”.

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się z prośbą o wszczęcie kontroli w trybie nadzoru pedagogicznego nad szkołami przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu oraz o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrekcji tej placówki oświatowej w związku z naruszeniem: § 2. 1. pkt. 5) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Art. 6. pkt. 4. oraz pkt.5. USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Powyższe akty prawne nakładają na szkołę obowiązek edukacji patriotycznej oraz dbanie o „kształtowanie u uczniów postaw moralnych”. W związku z tym moje zdziwienie i zaniepokojenie budzi niewspółmierna reakcja dyrekcji na konflikt rówieśniczy pomiędzy uczniami różnej narodowości. Zostały podjęte działania represyjne wobec polskiego dziecka za obronę poglądów
zgodnych z prawdą historyczną, przekazem rodzinnym, polską polityką pamięci, której wyrazem są uchwały przyjęte przez parlament: o ustanowieniu 11 lipca. Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a równocześnie zaniechano zgłoszenia właściwemu sądowi zbadania sytuacji rodzinnej i wychowawczej dzieci ukraińskich, z których jedno przychodziło do szkoły z nożem i stwarzało realne zagrożenie, a drugie – szydziło z kultu Żołnierzy Wyklętych i publicznie głosiło wyniesione z domu treści antypolskie, prowokacyjne, gloryfikujące Stepana Banderę, przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów odpowiedzialnego za masowe mordy ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, (co podlega penalizacji z Art. 126a. KK).

Sytuacja w toruńskiej placówce oświatowej, gdzie dochodzi do negacji postaw patriotycznych, niszczenia przez szkołę właściwego systemu wartości u dziecka oraz podważania konstytucyjnego prawa rodziców do „wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” (art. 48 ust. 1. Konstytucji RP), wzbudza uzasadnioną obawę.

Niedopuszczalne zachowanie dyrekcji wobec ucznia pochodzącego z rodziny ofiar ludobójstwa, polegające na deklaratywnym przypisywaniu mu nagannych postaw nacjonalistycznych, a także brak wrażliwości i zrozumienia dziedziczonej traumy, przy jednoczesnym tolerowaniu opinii jego kolegi o bohaterstwie ukraińskich sprawców tego ludobójstwa, może mieć destruktywny wpływ na całą społeczność tej szkoły. Żywię głębokie przekonanie, że zostanie naprawiona krzywda, jaka spotkała Maćka i jego rodzinę, a odpowiedzialne za to osoby poniosą konsekwencje.

Z wyrazami szacunku.

Ewa Szakalicka

Do wiadomości:
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister sprawiedliwości
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl