Akcja „Masz Prawo”

Osoby represjonowane w czasach komunistycznej dyktatury już od czerwca będą mogły skorzystać z pomocy prawnej, aby dochodzić należnych im odszkodowań. Instytut Pamięci Narodowej przy współudziale Naczelnej Rady Adwokackiej rozpoczął akcję pt.: „Masz Prawo”.

Poznański Czerwiec 1956 r., Grudzień 1970 r. czy 1981 roku. Aresztowania, przetrzymywanie, zastraszanie, ale i zabójstwa nawet w majestacie prawa. Reżim komunistyczny wykorzystywał wszelkie metody, aby permanentnie zwalczać niepodległościową opozycję. Prześladowania nie ograniczały się wyłącznie do zaangażowanych politycznie. Dotykały także ich rodzin i otoczenia, mając na celu pozbawienie życiowych perspektyw.

IPN szacuje, że pomocy prawnej może potrzebować dziś kilka tysięcy osób represjonowanych. Akcja „Masz Prawo” ma na celu dotarcie do nich, by mogły poznać przysługujące im uprawnienia. Będzie można uzyskać wyczerpujące informacje prawne, wzory pism i wniosków, a także profesjonalne wsparcie procesowe ze strony prawników.

W akcję włącza się także pion śledczy IPN, który zbiera informacje o przestępstwach reżimu komunistycznego.

Efektywna współpraca pomiędzy prokuratorem a adwokatem ma zmierzać do pomocy pokrzywdzonym. Częstokroć osoby te znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej Naczelna Rada Adwokacka chce im pomóc bezinteresownie.

Więcej informacji o akcji „Masz Prawo” można znaleźć na stronie internetowej IPN.

 

 

TV Trwam News

drukuj