fot. sxc.hu

A. Soboń: Na budowę lokali socjalnych i komunalnych mamy ponad 6 mld zł; to jest realna pomoc dla ludzi

Na budowę lokali socjalnych i komunalnych mamy ponad 6 mld zł i to jest realna pomoc dla ludzi, którzy mają problemy z utrzymaniem mieszkania – powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Skomentował w ten sposób projekt PO, który zakłada likwidację najmu instytucjonalnego.

Projekt PO przewiduje wprowadzenie w ciągu 14 dni od wejścia w życie zmiany w zawartych umowach najmu instytucjonalnego, polegające na wyłączeniu klauzuli o dobrowolnym poddaniu się eksmisji w przypadkach określonych w ustawie.

Jak wskazało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, projekt jako likwidujący w praktyce najem instytucjonalny, krytycznie zaopiniowały m.in. Sąd Najwyższy i Krajowa Izba Komornicza.

„Przyjęcie projektu, który został zaproponowany przez posłów PO, to byłoby klasyczne działanie prawa wstecz i złamanie umowy” – powiedział Artur Soboń.

„Najem instytucjonalny równoważy interesy obu stron” – powiedział wiceminister.

„Interesy najemcy są zabezpieczone poprzez ścisłe warunki wypowiedzenia umowy. To następuje, gdy najemca używa lokalu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem, albo zalega z czynszem przez trzy miesiące, pomimo wyznaczenia dodatkowego miesiąca na zapłatę. A także wtedy, gdy wynajął lokal komuś innemu bez pisemnej zgody” – przypomniał Artur Soboń.

Jak podkreślił, najem instytucjonalny jest szansą na rozwój mieszkalnictwa w Polsce. „W Polsce tylko 5 proc. to mieszkania czynszowe, średnia w Unii Europejskiej to ok. 30 proc.”

„Musi być formuła rynkowa, która równoważy interesy wynajmującego i najemcy” – powiedział.

„Formułę przetestowaliśmy w postaci najmu okazjonalnego, która ma charakter bardziej jednostkowy, choć mamy już ponad 25 tys. takich umów. Ale to się sprawdziło” – powiedział minister.

Dodał, że „aby nadać temu szerszy, rynkowy charakter, został wprowadzony najem instytucjonalny, który umożliwia zaoferowanie większej liczby mieszkań na wynajem”. Taki najem – dodał – już podjęli chętni m.in. w Białej Podlaskiej, w przypadku mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie plus. Zwrócił uwagę, że zdecydowana większość takich umów w Białej Podlaskiej jest zawarta z opcją dojścia do własności.

„Aby realnie mówić o pomocy dla tych, którzy mają problemy z wynajmem, lub są na granicy bezdomności – to muszą powstawać lokale komunalne i socjalne” – podkreślił.

„Tu jest prawdziwa odpowiedź, a nie propozycja likwidacji najmu instytucjonalnego” – akcentował Artur Soboń.

Przedstawiony przez grupę posłów PO projekt ustawy dotyczący zmian w zawartych umowach najmu instytucjonalnego został w czwartek negatywnie zaopiniowany przez połączone sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego.

PAP/RIRM

drukuj