fot. facebook/A.Soboń

A. Soboń: PPP jest priorytetem dla obecnego rządu

Współpraca w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest priorytetem dla obecnego rządu – mówił w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń podczas debaty na Kongresie 590. Wskazał, że w perspektywie do zrealizowania jest 140 projektów w formule PPP na kwotę 50 mld zł.

Wiceszef resortu inwestycji i rozwoju brał w piątek udział w panelu „Instytucje samorządowe w modelu PPP”, który odbył się podczas Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem.

Artur Soboń wskazał, że w ramach PPP będzie także powstawał program Mieszkanie plus. Dodał, że niektóre samorządy już teraz wyrażają zainteresowanie realizacją rządowego programu mieszkaniowego w formule PPP.

„Są już uchwały Rad Gmin, które są gotowe w tej formule pozyskiwać partnera w realizacji Mieszkania plus” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju.

Wiceminister podkreślił, że w realizacji PPP najważniejszym partnerem dla rządu są jednostki samorządu terytorialnego.

„Koncentrujemy całą uwagę na tym, by zachęcić i wspierać samorządy w zakresie realizacji PPP – stąd (…) wizyty studyjne, edukacja, certyfikacja” – wyjaśnił wiceszef MIiR.

„Tych obszarów, w których PPP może się sprawdzić, jest na tyle dużo, że dzisiaj sami nie jesteśmy w stanie wszystkich wskazać. Jesteśmy przekonani, że będzie to formuła coraz bardziej atrakcyjna” – podkreślił wiceminister. Ocenił, że na rozwój PPP można patrzeć „z optymizmem”.

Artur Soboń podkreślił, że nowelizacja ustawy o PPP była szeroko konsultowana i odpowiada na oczekiwania, które były sformułowane.

„To jest narzędzie, które będzie służyło temu, by tych projektów było jak najwięcej. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby co najmniej 100 projektów mogło być realizowanych w formule PPP, żeby 5 proc. nakładów inwestycyjnych było w ten sposób konstruowane. Aby wskaźnik ich sukcesów był jak najwyższy, aby one kwotowo były jak najwyższe” – mówił wiceminister inwestycji i rozwoju.

Obecna na debacie przedstawicielka PFR Nieruchomości (PFRN), mecenas Anna Błaszczyk, wskazała, że PFRN zidentyfikował „problemy dotyczące luk infrastrukturalnych pomiędzy największymi miastami Polski, a tymi mniejszymi”.

„Diagnozując rynek infrastruktury mieszkaniowej w Polsce, można go podsumować jednym słowem – deficyt zarówno jakościowy, jak i ilościowy” – dodała przedstawicielka PFR Nieruchomości.

Jak tłumaczyła Anna Błaszczyk, współpraca PPP z jednostkami samorządu terytorialnego jest proponowana w ramach Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza PFRN.

„To uzupełnienie działań rządu, programów mieszkaniowych. Chcielibyśmy finansować projekty PPP, które >>raczkują<< na tym rynku i przełamać barierę mentalną co do PPP” – mówiła prawnik.

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest jednym z narzędzi realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie plus. Przedmiotem PPP może być budowa lub modernizacja istniejących budynków mieszkalnych połączona z późniejszym ich utrzymaniem lub zarządzaniem nimi przez partnera prywatnego. W takich projektach wkładem własnym samorządu może być grunt, na którym zostaną wybudowane mieszkania oraz dokumentacja projektowa.

W PPP partner prywatny, np. PFR Nieruchomości, zaczyna otrzymywać wynagrodzenie dopiero z chwilą, gdy lokale zostaną wybudowane i będą mogły zostać oddane w najem. Wynagrodzenie dla partnera prywatnego płatne jest zazwyczaj w stałych, równych kwotach miesięcznych przez określony w umowie o PPP okres.

W ramach współpracy w formule PPP gmina może współdecydować o parametrach budynków i mieszkań. W przypadku współpracy z PFRN możliwe jest wybranie przez gminę do realizacji budynków w standardzie promowanym przez spółkę, co pozwala dodatkowo obniżyć koszty przedsięwzięcia.

Gmina może zobowiązać partnera prywatnego do zawierania z najemcami umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Gmina może też dysponować dopłatą pokrywającą część czynszu za najem mieszkania.

Model PPP pozwala gminom uzyskać przewidywalność kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego w perspektywie wieloletniej, co stwarza dogodne podstawy do długoterminowego planowania. Gminy realizujące inwestycje w modelu PPP w ramach programu Mieszkanie plus mogą uzyskać wsparcie doradcze z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

PAP/RIRM

drukuj