76 proc. podmiotów uprawnionych do odbioru energii po zamrożonej cenie złożyło stosowne oświadczenia

Blisko 76 proc. podmiotów uprawnionych do odbioru energii po zamrożonej cenie złożyło stosowne oświadczenia do sprzedawców energii. Chodzi o uprawnienia dotyczące II półrocza bieżącego roku – szacunki w sprawie dopełnienia przez przedsiębiorców formalności podało Ministerstwo Energii.

Termin składania oświadczeń minął 13 sierpnia. Resort ocenił, że wśród odbiorców końcowych, którzy nie złożyli dokumentu, są zazwyczaj punkty poboru energii elektrycznej o niskim zużyciu energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii podało, że wśród badanych spółek odsetek oświadczeń złożonych przez uprawnione podmioty wynosił od 69 do 98,9 proc. w stosunku do ich liczby.

– Ci, którzy sprzedali energię elektryczna po wyższej cenie, właśnie z tego tytułu dostają to wyrównanie z Funduszu Różnicy Cen, aby mogli odbiorcom wyrównać na rachunkach do przodu straty. Środków finansowych mamy wystarczająco, by każdy dostał stosowną rekompensatę z tytułu zawyżonej ceny, którą już zapłacił. W trzecim i czwartym kwartale będzie to załatwiane na bieżąco, więc nikt nie poniesie w związku z tym straty – wskazał Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Zgodnie z ustawą o cenach prądu uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie mieli złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie. Obowiązek ten objął mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, i jednostki sektora finansów publicznych. Złożenie w terminie oświadczenia było konieczne dla rozliczenia według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca ubiegłego roku.

RIRM

drukuj