fot wikipedia.com

36 rocznica tragicznej śmierci ks. Romana Kotlarza

Mija 36 rocznica tragicznej śmierci ks. Romana Kotlarza – kapłana, który nie wahał się 25 czerwca 1976 roku błogosławić protestujących radomskich robotników ze stopni kościoła św. Trójcy.

 

O Uroczystości rocznicowe rozpoczną się nabożeństwem przy grobie ks. Romana w Koniemłotach. Następnie zostaną złożone kwiaty na rondzie poświeconym kapłanowi  – powiedział Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska.

 

„Około godziny 17.00 na Rondzie im. ks. Kotlarza złożymy kwiaty. Pomodlimy się przy kamieniu, gdzie znajduje się jego płaskorzeźba. To rondo jest w centrum Radomia. Następnie udamy się do Pelagowa na uroczysta Mszę św. w intencji ks. Kotlarza i Bohaterów Radomskich. Eucharystii będzie przewodniczył ks. proboszcz parafii Pelagów w asyście księży kapelanów NSZZ Solidarność” –  powiedział Zdzisław Maszkiewicz.

 

Zdzisław Maszkiewicz przypomniał słowa ks. Romana Kotlarza, który mówił, że człowiek niczego więcej nie potrzebuje poza człowieczeństwem.

 

„Człowiek niczego więcej nie potrzebuje tylko tego by być człowiekiem taki, jakim stworzył go Pan. Ksiądz Roman Kotlarz nigdy się nie skarżył. Nigdy nie mówił o tym, że był inwigilowany i bity przez pracowników SB” – dodał Zdzisław Maszkiewicz.

 

Ks. Roman Kotlarz ur. 17 października 1928 w Koniemłotach k. Staszowa. Od 26 sierpnia 1961 był proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Pelagowie koło Radomia. Znajdował się pod stałą obserwacją i inwigilacją funkcjonariuszy i tajnych współpracowników SB. W swoim kościele głosił kazania patriotyczne. Były nagrywane i analizowane przez bezpiekę.

 

Zmarł 18 sierpnia tego samego roku w niewyjaśnionych okolicznościach.

Audio MP3
Pobierz
drukuj