fot. M. Matuszak/Nasz Dziennik

30 mln zł dla mediów publicznych w 2016 roku

Dofinansowanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia kwotą do 30 mln zł w 2016 r. przewiduje nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dokument podpisał już prezydent Andrzej Duda.

Środki na dofinansowanie mediów publicznych mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. Jego dysponentem jest minister Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki ze sprzedaży 5 proc. akcji Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych z komercjalizacji oraz odsetki od tych środków. Według informacji przekazanych w Senacie, obecnie jest to blisko 5 mld zł. Nowe prawo przyznaje ministrowi skarbu możliwość działań inwestycyjnych na środkach Funduszu Reprywatyzacyjnego. Ma to służyć efektywniejszemu ich wykorzystaniu.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski podkreśla, że dziś media publiczne, a zwłaszcza radio, wymagają dofinansowania. Według polityka to wynik m.in. nawoływania do niepłacenia abonamentu.

– Media publiczne, które w tej chwili odzyskują możliwość pełnienia swojej misji publicznej, ze względu na zaszłości – a myślę tutaj przede wszystkim o słynnym apelu  sprzed wielu lat Donalda Tuska o niepłaceniu abonamentu – znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, ponieważ wpływy z abonamentu są niewystarczające, aby mogły pełnić swoją misję. I stąd, zanim powstaną ustawy, które uszczelnią system abonamentowy, co zapowiadał pan minister Czabański, konieczne jest dofinansowanie mediów publicznych – wyjaśnia senator.

Kolejną zmianą jest rozszerzenie możliwości przyznania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli.       Według dotychczasowych uregulowań dotację taką może dostać tylko Warszawa – i tylko do końca bieżącego roku.

Nowe przepisy rozszerzają krąg potencjalnych beneficjentów wypłat na wszystkie samorządy i znoszą ograniczenia czasowe dla dopłat. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

RIRM

drukuj