fot. PAP/Maciej Kulczyński

Straż Ochrony Kolei z uprawnieniami policji?

Straż Ochrony Kolei ma stać się zmilitaryzowaną formacją o uprawnieniach ściśle policyjnych. Dowództwo nad Strażą Ochrony Kolei przejmie od zarządców infrastruktury kolejowej minister spraw wewnętrznych, a jej liczebność wzrośnie z 3 do 4 tys. funkcjonariuszy.

Znaczne zwiększenie uprawnień SOK ma służyć przede wszystkim zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na dworcach kolejowych i w pociągach.

Pomysł ten jest odbierany przez środowisko kolejarzy bardzo pozytywnie, szczególnie przez środowisko Straży Ochrony Kolei – podkreśla Leszek Miętek z konfederacji Związków zawodowych kolejarzy.

– Jest to formacja, która ma zapewniać bezpieczeństwo na kolei i ma bardzo ograniczone możliwości i narzędzia do utrzymania porządku. My to odbieramy bardzo pozytywnie i już od dawna są robione zabiegi, aby Straż Ochrony Kolei włączyć do sił policyjnych i żeby miała większe uprawnienia do zapewnienia porządku. Jest to szczególnie istotne teraz, przy tych zagrożeniach terrorystycznych, przy tym co słyszymy, co dzieje się w Europie i na świecie. Warto byłoby, żeby Polska ochrona była na odpowiednim poziomie, żeby zapewniana była przez służby, które mają odpowiednie narzędzia i instrumenty do pilnowania porządku i ładu na kolei – podkreśla Leszek Miętek.

Projekt MSWiA jest na etapie uzgodnień i konsultacji.

RIRM

drukuj