fot. Marek Borawski / Nasz Dziennik

Podkarpacie: 130 mln zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Do rozdysponowania było 130 mln zł, dzięki tym pieniądzom powstanie ponad 2,5 tys. miejsc pracy.

Jak poinformował dyrektor WUP Tomasz Czop, ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania oznacza, że w najbliższym czasie zainteresowani będą mogli starać się o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu.

Przypomniał, że niemal dwukrotnie zwiększona została pula pieniędzy w tym konkursie niż pierwotnie zakładano.

– Do wykorzystania jest blisko 130 mln zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – powiedział Tomasz Czop.

Dofinansowanie na zakładanie własnego biznesu od lat cieszy się na Podkarpaciu dużym zainteresowaniem. Na ogłoszonej liście znajduje się 32 podmioty, są to m.in. firmy, stowarzyszenia i fundacje, które będą rozdzielać bezzwrotne wsparcie osobom, które chcą założyć własną firmę. Procedura naboru wniosków powinna ruszyć we wrześniu bieżącego roku. Maksymalna kwota dotacji wynosi ok. 24 tys. zł na osobę.

Dyrektor WUP podkreślił, że dotacje muszą być poprzedzone m.in. szkoleniami i indywidualnym doradztwem.

– Liczymy, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tej dużej kwoty na Podkarpaciu powstanie ponad 2,5 tys. nowych firm, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – zaznaczył Czop.

Konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W 2015 roku WUP w Rzeszowie ogłosił 9 naborów wniosków z RPO na kwotę 500 mln zł. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zostanie ogłoszonych w sumie 21 naborów o wartości dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszącego również 500 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj