fot. twitter/MSWiA

PiS za projektem dot. powołania Biura Nadzoru Wewnętrznego

Klub Prawo i Sprawiedliwość popiera przygotowany przez MSWiA projekt dotyczący powołania Biura Nadzoru Wewnętrznego. Jak podkreślała posłanka Marta Kubiak (PiS), szef MSWiA powinien mieć narzędzia pozwalające rozpoznać negatywne zjawiska w służbach i im przeciwdziałać.

W czwartek posłowie debatują nad projektem, powołującym Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Ma ono zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA – czyli policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Projekt nie przewiduje likwidacji Biur Spraw Wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej. BNW będzie bezpośrednio podlegać ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

„Minister powinien mieć możliwość diagnozy sytuacji, rozpoznawania negatywnych zjawisk i przeciwdziałania im przez odpowiednie instrumenty. Niezwykle istotnym jest zagwarantowanie ministrowi MSWiA uprawnień w zakresie ujawniania i monitorowania zachowań naruszających etykę zawodową, aby zagwarantować najwyższy standard działania służb” – powiedziała posłanka Marta Kubiak (PiS).

Polityk podkreśliła, że szef MSWiA powinien móc nie tylko ocenić jaki jest stan faktyczny ale także, w wypadku powtarzających się nieprawidłowości, wdrażać rozwiązania „o charakterze korygującym lub systemowym”.

Jak dodała, obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają ministrowi SWiA na pełną „diagnozę sytuacji”.

PAP/RIRM

drukuj