Sejm: Trwa konferencja poświęcona policjantom – Cichociemnym

W Sejmie trwa konferencja zatytułowana: „Funkcjonariusze policji państwowej – cichociemni żołnierze AK”.

Komenda Główna Policji zorganizowała ją w ramach ustanowionego przez Sejm roku Cichociemnych. Uczestniczy w niej m.in. szef BOR-u, GROM-u, a także przedstawiciele rządu i licznie przybyli z kraju funkcjonariusze policji.

List do uczestników konferencji skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Odczytał go Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.

Bohaterstwo i odwaga Cichociemnych, ale również ich determinacja w walce o wolną i niepodległą ojczyznę sprawiły, że przez wiele lat władze komunistyczne próbowały wykreślić ich zasługi z kart historii. Jednak w ludzkich umysłach i sercach pozostawały wciąż żywe wspomnienia o tych wyjątkowych ludziach. Dzisiejsza konferencja stanowi dowód na to, że ich poświęcenie, wierność ideałom patriotyzmu i męstwa, stały się niezbywalną częścią naszego wielkiego, historycznego dziedzictwa. Przekonany, że spotkanie, poświęcone pamięci funkcjonariuszy policji państwowej w szeregach Cichociemnych, będzie miało dla wszystkich uczestników szczególny wymiar, pozostaję z szacunkiem.” – czytamy we fragmencie listu marszałka Marka Kuchcińskiego.

Z kolei wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, mówił, że rząd stawia przede wszystkim na etos służby policyjnej państwowej.

– Niezbywalnym elementem tego etosu, można rzec podstawą, jest patriotyzm. Trudno wyobrazić sobie dobrą służbę państwu, formacji mundurowej, bez umiłowania ojczyzny, bez oddania ojczyźnie. Tego oddania, tego patriotyzmu, tej miłości do Polski uczy historia, uczy poświęcenie naszych, waszych, szanowni funkcjonariusze, przodków – 9 policjantów Cichociemnych. Warto o tym pamiętać, warto w ten kontekst również wpisywać tę dzisiejszą konferencję i tę wystawę. Są dobre wzory, są przykłady do naśladowania. Oczywiście, czasy były dramatyczne, tragiczne. Bogu Najwyższemu dzięki, że dzisiaj jest łatwiej dawać świadectwo, bo mimo różnych zagrożeń jest czas pokoju, zaś wtedy trzeba było poświęcić największą wartość, jaką ma każdy z nas, czyli życie – podkreślił Jarosław Zieliński.

Cichociemni byli ochotnikami szkolonymi na potrzeby działań specjalnych i dywersji na terenie okupowanej Rzeczypospolitej w latach 1941- 1944.

Pierwszy zrzut odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

RIRM

drukuj