Konferencja w Sejmie: „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki”

Wszyscy jesteśmy powołani aby dbać o dom, w którym Stwórca zapewnił miejsce dla każdego z nas – powiedział ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej. Ksiądz kardynał mówił w Sejmie o kryzysie ekologicznym, który zagraża przyszłości ludzkiej na naszej planecie.   

W gmachu parlamentu trwa międzynarodowa konferencja zatytułowana „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki >>Laudato Si<<”. W naukowym spotkaniu udział biorą m.in. eksperci z resortu ministerstwa, a także Watykanu.

Pierwszy referat pt. „Co oznacza, że Bóg jest stwórcą świata” wygłosił ks. kard. Gerhard Müller.

– W encyklice „Laudato Si” Ojciec Święty Franciszek odwołuje się do wszystkich ludzi dobrej woli (oczywiście również do chrześcijan). Zaprasza wszystkich do dialogu, który ma być przyjazny, nie do wojny domowej, do kłótni, ale do dialogu na temat kryzysu ekonomicznego, a także kryzysu społecznego. Są to dwie strony tego samego medalu, które zagrażają naszemu wspólnemu domowi. To jest dom stworzony przez Boga dla całej ludzkości – podkreślał ks. kard. Gerhard Müller.

List do uczestników konferencji skierował prezydent RP Andrzej Duda. Odczytała go szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska.

– Temat konferencji „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki >>Laudato Si<<” odnosi się do kilku fundamentalnych zagadnień. Za ich wspólny mianownik uważam ideę dobra wspólnego, wszak postulat zrównoważonego rozwoju oznacza m. in. prymat interesów całego społeczeństwa nad interesami podmiotów gospodarczych, nastawionych na maksymalizację zysków. To również przypomnienie faktu, że wszelkie zasoby, którymi gospodarują ludzie, są ograniczone. To wreszcie solidarność z przyszłymi pokoleniami, których nie chcemy i nie możemy obciążać nabrzmiałymi problemami społeczno-ekonomicznymi oraz skutkami dewastacji środowiska naturalnego – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Organizatorami konferencji są: Kongregacja Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, Ministerstwo Środowiska oraz WSKSiM w Toruniu.

RIRM

drukuj