fot. PAP/Lech Muszyński

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

Prawie 350 tysięcy uczniów klas trzecich gimnazjów rozpoczęło dzisiaj egzaminy gimnazjalne. Egzamin będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Dziś uczniowie piszą egzamin z wiedzy humanistycznej. Najpierw dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, po nim zadania z języka polskiego. Jutro z kolei odbędzie się egzamin z wiedzy matematycznoprzyrodniczej. Uczniowie najpierw będą rozwiązywać zadania z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą mieli zadania z matematyki. W piątek będzie egzamin z języka obcego.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę także oceny na świadectwie szkolnym.

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne będą już przedostatnią sesją egzaminacyjną. Ostatnia odbędzie się wiosną przyszłego roku, równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty.

Rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2017/2018 nie powstały ich klasy pierwsze. Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć.

TV Trwam News/RIRM

drukuj