Rada Powiatu w Lubaczowie

Załącznik do Uchwały Nr X1I/I23/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 01.03.2012r.

 

Stanowisko

Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie nie przyznania Telewizji Trwam koncesji na nadawanie programu telewizyjnego
techniką cyfrową naziemną

Rada Powiatu Lubaczowskiego protestuje przeciwko odmowie Fundacji Lux Veritatis, właścicielowi Telewizji Trwam, rozszerzenia koncesji na nadawanie programu telewizyjnego techniką cyfrową naziemną.

Decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wykluczeniu Telewizji Trwam z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej, odbieramy jako przejaw dyskryminacji olbrzymiej grupy odbiorców katolickich, w tym mieszkańców naszego Powiatu.

Takie postępowanie jest zaprzeczeniem zasad państwa demokratycznego, wolności słowa, pluralizmu i swobody głoszenia poglądów, sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich obywateli oraz podmiotów gospodarczych.

Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wywołała słuszne protesty różnych środowisk i grup społecznych oraz wielu mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego.

Domagamy się sprawiedliwego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów.

Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym.

drukuj