W Naszej Rodzinie 4/2017

Do kwietniowego wydania dołączony został katalog wysyłkowy Splendor oraz formularz PIT-OP dla emerytów i rencistów wraz z instrukcją wypełniania! Od 15 marca 2017 r. emeryci i renciści mają możliwość przekazania 1% swojego podatku na wsparcie działalności Fundacji „Nasza Przyszłość” bez konieczności składania rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Wystarczy wypełnić dołączony druk PIT-OP i złożyć go we właściwym Urzędzie Skarbowym lub wysłać listem poleconym najpóźniej do dnia 2 maja 2017 r.

Informacja „Nasza Przyszłość”

drukuj