fot. PAP/Radek Pietruszka

Trwa walka z wyłudzeniami podatku VAT

Rząd kontynuuje walkę z wyłudzeniami podatku VAT. Mowa tu o powołaniu systemu teleinformatycznego STIR; projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął na ostatnim posiedzeniu.

Propozycje zakładają, że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie analizował ryzyko wykorzystywania działalności banków i Spółdzielczych Kas OszczędnościowoKredytowych do oszustw podatkowych.

Analiza ryzyka będzie ustalana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka wskazywanego przez izbę rozliczeniową w systemie STIR.

W związku z tym na banki i SKOK-i nałożony zostanie obowiązek przekazywania do tego systemu niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK.

Bieżąca kontrola przepływów finansowych pozwoli dostrzegać nieprawidłowości i im zapobiegać wyjaśnia poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Warto przypomnieć, że wejdzie w życie prawdopodobnie również możliwość blokowania kont bankowych do 72 godz. Takie uprawnienia będzie miał Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Żeby natychmiast zablokować transfer za granicę, czy podejrzane przepływy – podkreśla Janusz Szewczak.

Wskaźnik ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOKów do wyłudzeń VAT będzie ustalany po analizie informacji z rachunków bankowych oraz danych dostępnych publicznie.

RIRM

drukuj