fot. PAP/Adam Warżawa

Reforma administracji skarbowej weszła w życie

Weszła dziś w życie ustawa Krajowej Administracji Skarbowej, która według założeń ma być przyjazna dla obywateli, wspomagać uczciwych podatników i skutecznie walczyć z szarą strefą.

Nowa służba będzie posiadała większe kompetencje w ściganiu przestępców podatkowych. Informacje będą gromadzone w jednym miejscu, co ułatwi pracę służb w wykryciu nadużyć finansowych – wskazał Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

– Chodzi o to, aby luka podatkowa, która przez ostatnie lata urosła aż do 80 mld zł, została natychmiast zlikwidowana. Nie może być tak, aby nieuczciwi żyli kosztem uczciwych – powiedział Marian Banaś.

KAS to m.in. połączenie trzech służb: Służby Celnej i Skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej. Dotychczasowo każda z nich działała oddzielnie, na niezależnych systemach informatycznych, rozproszonych bazach danych i bez bieżącej wymiany informacji. Teraz będzie działać wspólnie – wskazał wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Nasz rząd walczy z „rajami podatkowymi” od pierwszego dnia. Jeszcze w poprzedniej roli, ale i teraz mówię o tym, że nie powinniśmy się godzić na ucieczki podatkowe, na unikanie opodatkowania – zaznaczył.

O słuszności wejścia ustawy przekonany jest także analityk finansowy Mariusz Kękuś.

– Taka centralizacja pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych, lepszy przepływ informacji między tymi służbami, a przy tym nie ograniczy ich zakresu działalności. Kontrola skarbowa, kontrola celna, czy też administracja podatkowa dalej może robić to, co do tej pory robiła. Kwestia jest taka, żeby to lepiej koordynować i zsynchronizować w czasie i żeby można było szybciej dotrzeć do informacji, które mogą być wykorzystane przeciwko tzw. oszustom podatkowym – wskazał Mariusz Kękuś.

W nowej służbie znajdzie się 65 tys. osób. Wielu obawia się utraty miejsca pracy. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda jednak uspokaja.

– Dla nas najważniejsze jest to, aby wszyscy pracownicy, którzy chcą pracować, znaleźli zatrudnienie – powiedział Piotr Duda.

W obecności wicepremiera Morawieckiego związkowcy podpisali dziś porozumienie, które zabezpiecza  prawa pracowników i funkcjonariuszy KAS. Ma to być gwarantem dobrej współpracy przy wprowadzaniu zmian – uważają szef KAS Marian Banaś i Jerzy Wielgus, z Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.

– Porozumienie, które dzisiaj zawarliśmy z „Solidarnością”, zostało wynegocjowane na Radzie Dialogu Społecznego i gwarantuje ono wzajemną współprace  przy rozwiązywaniu  problemów pracowniczych – mówił Marian Banaś.

– Porozumienie daje szanse na to, żeby relacje i dialog był prowadzony przy tej reformie, przy szeregowaniu pracowników i przy zmianie miejsca zatrudnienia. Istotne jest, żeby odbywało się to przy udziale Związku Zawodowego jako przedstawicielstwa załogi – zaznaczył Jerzy Wielgus.

Wejście ustawy o KAS w życie to także wprowadzenie surowszych kar dla tych, którzy wystawią fikcyjne faktury, podrabiają je lub przerabiają. Fiskus będzie mógł przeprowadzić kontrolę bez uprzedzenia – powiedział Leszek Bielecki, dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie.

– Teraz może to być kontrola niezapowiedziana przez Urząd Celno-Skarbowy i byłych inspektorów urzędu kontroli skarbowej, którzy na mocy obecnych przepisów mogą kontrolować przedsiębiorców. Uczciwi przedsiębiorcy nie powinni mieć żadnych obiekcji i żadnego niepokoju – wskazał Leszek Bielecki.

Chodzi o, aby nie utrudniając funkcjonowania uczciwym przedsiębiorcom ułatwić kontroli skarbowej wykrycie przestępców podatkowych – powiedziała Marta Tarnowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

– Z naszego punktu widzenia, czyli organów przeprowadzających kontrole, będziemy mieli tutaj pewne ułatwienia. Co więcej, kładziemy bardzo duży nacisk na analizę ryzyka, czyli wszczynamy kontrole tylko wobec wytypowanych podatników – powiedziała Marta Tarnowska.

Wysoką cenę zapłacą Ci, którzy wyłudzą VAT na kwotę ponad 10 mln zł. Za to będzie grozić więzienie do 25 lat. KAS będzie podlegać ministrowi finansów.

TV Trwam News/RIRM

drukuj