Komisja Europejska przedstawiła scenariusze reform UE i współpracy po Brexicie

Stworzona w tym celu tak zwana „Biała księga o przyszłości Europy” zawiera pięć głównych propozycji do 2025 roku. Ma to być podstawa do debaty wśród państw członkowskich.

Scenariusze zakładają kontynuację współpracy na dotychczasowych zasadach lub ograniczenie jej tylko do pewnych dziedzin.

Inne propozycje to m.in. powstanie tzw. Unii wielu prędkości, czy zacieśnienie współpracy i dążenie do zbudowania federacji państw europejskich.

Europoseł Karol Karski podkreślił, że główny ciężar zmian w UE spoczywa na państwach członkowskich, więc propozycjom KE nie należy przypisywać dużego znaczenia.

– W Komisji Europejskiej do tej pory nic dobrego w kwestii spójności Unii i rozwiązania problemów nie wynikło, w tym przypadku również nie powinniśmy się wiele spodziewać. Główny ciężar leży po stronie państw członkowskich, które powinny wypracować realną formułę utrzymania Unii na takich zasadach jak to można uczynić, bez rozbijania jej na różne elementy oraz bez fragmentaryzacji. Potrzebny byłby ktoś kto potrafiłby to wszystko ogarnąć jako całość – mówił europoseł Karol Karski.

KE nie opowiada się oficjalnie za żadnym z pięciu scenariuszy. Według unijnych źródeł, podczas prac nad dokumentem szef Komisji Jean Claude Juncker konsultował się z przywódcami Francji, Niemiec i Włoch.

RIRM

drukuj