P. Gliński: Wpisanie aktu Unii Lubelskiej na listę UNESCO – bardzo istotne

Wpisanie aktu Unii Lubelskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO to rzecz bardzo istotna – powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas czwartkowej uroczystości, która odbyła się w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

„Akt Unii Lubelskiej stanowi wyjątkowe świadectwo ustanowienia wspólnoty dwóch państw, w wyniku którego z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał nowy, trwały organizm państwowy pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów. (…) Ten akt przenosił unię personalną na poziom unii realnych, wspólnego króla; ustanawiał także wspólny parlament, wspólną politykę zagraniczną, wspólną politykę obronną, wspólne wojsko i monetę” – mówił Piotr Gliński.

Wicepremier zaznaczył, że wpisanie aktu Unii Lubelskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO „to rzecz bardzo istotna”.

„Na tę listę wpisuje się najcenniejsze dokumenty. Do tej pory od 1997 r. ponad 350 obiektów zostało wpisanych w tym, 17 z Polski” – podkreślił wicepremier Gliński.

Uchwalony na sejmie w Lublinie 1 lipca 1569 akt unii deklarował:

„Iż już Krolestwo polskie i Wielgie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale jedna a spolna Rzeczpospolita, ktora się z dwu państw i narodow w jeden lud zniosła i spoiła”.

Wpisanie aktu Unii Lubelskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO nastąpiło w 2017 r.

PAP/RIRM

drukuj