fot. PAP/Leszek Szymański

Konkurs „Trzecia Misja Uczelni”

Uniwersyteckie programy kształcenia przeznaczone są nie tylko dla studentów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca do udziału w konkursie „Trzecia Misja Uczelni”.

Aktywizacja społeczna i naukowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to najważniejsze cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”. Dzięki specjalnym programom kształcenia oraz działaniom dydaktycznym, kursom i szkoleniom, uczelnie będą mogły wyjść z ofertą edukacyjną m.in. do dzieci oraz osób starszych.

Założeniem konkursu jest stworzenie specjalnych ścieżek kształcenia. Na najlepsze projekty czeka pula 200 mln zł – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– To jest ważne po to, żeby budzić zrozumienie dla potrzeb współczesnej nauki, żeby budzić zrozumienie dla złożoności świata, żeby zaciekawiać zwłaszcza młodych, spośród których na pewno będzie rekrutowało się wielu wybitnych naukowców. Jest to ważne z jeszcze jednego punktu widzenia: Polska nauka i polskie uczelnie to jest wielka inwestycja, przed którą stoimy. Nie koszt – inwestycja. Trzeba zdecydowanie w wyższym stopniu finansować uczelnie i badania naukowe – zaznaczył Jarosław Gowin.

O dofinansowanie mogą się ubiegać uczelnie publiczne oraz prywatne, które są zachęcane do nawiązania współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi. Czas realizacji projektów powinien wynieść od roku do trzech lat. Nabór wniosków do konkursu potrwa do 26 czerwca.

RIRM

drukuj