fot. twitter.com

CBA: szkody w mieniu Skarbu Państwa sięgające ponad 800 mln zł

Zatrważające dane raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Śledczy ujawnili największe od lat szkody w mieniu Skarbu Państwa, które opiewają na 806 mln zł.

Z informacji rocznej za 2017 rok, jaką CBA przekazało do parlamentu, wynika, że działania kontrolne – planowane i doraźne – pozwoliły ujawnić największą od lat wysokość szkód w mieniu Skarbu Państwa – 806 mln zł! Kwoty te w poprzednich latach wyniosły 340 mln zł w 2016 r. i 139 mln zł w 2015 r. Oprócz kontroli przeprowadzonych we wszystkich urzędach marszałkowskich i decyzji własnych o wykorzystaniu unijnych dotacji, w raporcie znalazła się wzmianka o kontroli w PKN Orlen. Okazało się, że niektórych płatności za zlecane usługi dokonywano mimo braku dowodów potwierdzających ich wykonanie. Koszty poniesione w związku z realizacją tych umów to ponad milion sto siedemdziesiąt tysięcy zł.

Stwierdzono także 530 tys. zł nieuzasadnionych kosztów związanych z organizacją festiwalu motoryzacyjnego Verva Street Racing – Dakar na Stadionie Narodowym w 2014 r. Dodatkowo 3 mln zł PKN Orlen nie wyegzekwował od organizatorów imprezy za sprzedaż biletów – wynika z ustaleń kontroli. Obok kontroli, CBA prowadziło też analizy przedkontrolne, m.in. badanie procedur wyboru firmy prowadzącej dla PKP szkolenia antyterrorystyczne przed Światowymi Dniami Młodzieży. Analiza wykazała, iż stworzono wówczas fikcyjną potrzebę przeprowadzenia szkoleń antyterrorystycznych, zlecenie przekazano nieistniejącej firmie, która dopiero powstawała. W zeszłym roku CBA prowadziło 161 kontroli – w tym 27 kontroli planowych i 134 doraźne.

TV Trwam News/RIRM

drukuj