fot. P. Pasionek

Nowoczesne technologie w kształceniu

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od nowego roku akademickiego proponuje studentom niestacjonarnym naukę na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadza także na studiach podyplomowych z grafiki komputerowej i technik multimedialnych innowacyjny program nauczania.

Do tej pory WSKSiM wykorzystywała platformę e-learningową do kształcenia na kursach z cyklu Akademickie Spotkania z Mistrzami i to doświadczenie edukacyjne pokazało, że jest to rozwiązanie zapewniające uczestnikom wysoką jakość kształcenia, przy mniejszej liczbie przyjazdów do siedziby uczelni. W tym roku akademickim kolejny krok w zastosowaniu nowoczesnych technologii w kształceniu stanowi system nauczania przez internet, za pośrednictwem którego odbywać się będzie aż 60 proc. zajęć dydaktycznych. Na specjalnie przygotowanej platformie edukacyjnej studenci będą mogli wysłuchać wykładów oraz zapoznać się z materiałami dydaktycznymi.

Same korzyści

Taka forma kształcenia możliwa jest do realizacji dzięki odpowiedniemu przygotowaniu nauczycieli akademickich. Doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna od lat jest wielkim atutem WSKSiM, a studenci mają zapewnioną możliwość zdobywania wiedzy od cenionych w kraju i poza jego granicami wykładowców. Innowacyjny system nauki zapewnia nie tylko bierne zapoznanie się z treścią wykładu, ale również czynny kontakt z prowadzącym zajęcia i kolegami z grupy za pośrednictwem live roomu, chatu, maila i innych narzędzi informatycznych. Każdy student może więc liczyć na indywidualną konsultację w wirtualnej sali wykładowej.

Taka forma kształcenia to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim większy komfort nauki w dogodnym dla słuchacza momencie, co pozwala efektywnie łączyć studia z pracą zawodową. Dzięki wykorzystaniu platformy e-learningowej zjazdy w siedzibie uczelni zostały zredukowane do jednego w miesiącu, przeznaczonego głównie na zajęcia praktyczne. W Toruniu – zgodnie z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – odbywać się będą również sesje egzaminacyjne.

To nie jedyne zalety, jakie płyną z nowoczesnego systemu nauczania wspomaganego przez platformę e-learningową. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wiele osób boryka się z dylematem finansowym dotyczącym podjęcia studiów. Naprzeciw tym problemom wychodzi toruńska uczelnia, która oferując kształcenie w systemie niestacjonarnym przy wykorzystaniu internetu, proponuje znacznie niższe koszty studiowania. Jednorazowa opłata semestralnego czesnego wynosi 1200 zł, a od drugiego semestru istnieje także możliwość regulowania płatności w trzech ratach. Każdy, kto zechce skorzystać z tej innowacyjnej metody kształcenia, zaoszczędzi tym samym nie tylko cenny czas, ale także pieniądze.

Atrakcyjna oferta

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu stara się sprostać potrzebom gospodarki i coraz wyższym oczekiwaniom Polaków. Uczelnia pozwala swoim studentom zdobyć nowe umiejętności, zwiększa ich szanse zawodowe. Stąd bogata propozycja kierunków na dwusemestralnych studiach podyplomowych.

W semestrze zimowym rozpocznie się kształcenie na kierunkach dziennikarstwo, retoryka i komunikacja społeczna oraz grafika komputerowa i techniki multimedialne. Na tym ostatnim Instytut Informatyki proponuje kształcenie specjalistów poszukiwanych dziś na rynku pracy. W programie znalazły się m.in. tworzenie i zarządzanie serwisem internetowym, grafika wektorowa z elementami przygotowania do druku, grafika rastrowa i przetwarzanie fotografii cyfrowej, elementy DTP i projektowanie materiałów marketingowych, montaż materiałów filmowych oraz szczególnie interesujące zajęcia z grafiki 3D, grafiki interaktywnej i animacji, pozycjonowania stron www i marketingu sieciowego oraz specjalistycznych metod wyszukiwania informacji sieciowej (benchmarking). Studia kończą się przygotowaniem projektu grupowego pod kierunkiem specjalistów z zakresu grafiki komputerowej i multimediów.

Otwartość na nowe technologie wykorzystywane w procesie kształcenia oraz bogata oferta edukacyjna sprawiają, że zdobywanie wiedzy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapewnione jest na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje o propozycjach kształcenia można znaleźć na stronie www.wsksim.edu.pl.

Dr Maria Laska prorektor WSKSiM

drukuj