Wpisy

Głos wolny Narodu

Sobór Watykański II w „Konstytucji duszpasterskiej o Kościele” stwierdza, że „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je